Ümmetten hak üzere savaşanlar selefiler mi?

Tarih: 28.02.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bu din, daima ayakta durmaya devam edecektir. Müslümanlardan bir topluluk, kıyamet kopuncaya kadar bu din uğrunda savaş(maya devam et­mekten asla vazgeçmeyecektir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/92, 94, 103, 105, 106, 108)
“Ümmetimden bir topluluk, hak uğrunda savaşarak kıyamet gününe kadar galip gelmeye devam edecektir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/345, 384; İbn Hibbân, Sahih, 6819; Ebu Yaİâ, Müsned, 2078)
- Bu hadisleri göstererek bazı selefiler, hadislerde bir topluluk sözleri geçtiği için ve sadece "onlar" cihad ettiği için, sadece kendilerini hak ehli gösteriyorlar. Hak ehli azdır diyorlar. Bu nedenle de fırkay-ı naciyenin sadece kendileri olduğunu iddia ediyorlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ümmetimden bir topluluk, kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda durmadan savaşırlar.” hadis rivayeti için bk. Müslim, İman 247.

- Seleficilik oynayanların cihadı, şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla, büyük çoğunlukla “kâfirlere karşı” değil, “müminlere karşı” yapılmıştır. Eğer hadiste -haşa yüz bin defa haşa- yer alan grup, bugünkü -Hariciler bozuntusu- selefiler ise, bu takdirde önceliği Saddam Hüseyin ve Hafız Esed türünden müminleri daha fazla öldüren gruplara vermek gerekir.

- Sahih bir hadis rivayetine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kim ümmetime karşı huruç eder (saldırır) de masum-suçlu / iyi-kötü demeden vurursa, imanlı olan kimseleri vurmaktan da sakınmıyor ve yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmıyorsa o benden değil, ben de ondan değilim.” (Müslim, İmare, 53)

- Bugün özellikle Müslümanlara karşı savaşan ve kendilerine “Selefi” diyen grupların ABD ve Batı tarafından kurulan, desteklenen maşalar olduğu artık aklıselim sahibi müminlerin yanında ayan-beyandır. O gruplarda iyi niyetli olan insanların bulunduğunda şüphe yoktur. Fakat, sevad-ı azam denilen ümmetin büyük çoğunluğunun hatalı olduklarını kabul ettiği gündüz gibi ortada iken, “iyi niyet”, işlenen cinayetlerin affına vesile olmaz, olamaz.

- İslam dini, değil Müslümanları, kafir düşmanlardan da olsa savaşmayan sivillerin, kadınların, çocukların, ibadetiyle meşgul olanların öldürülmesini yasaklamıştır. Bu prensibi, bütün İslam tarihi, Siyer, Fıkıh, Hadis, Tefsir kaynaklarında bulmak mümkündür...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun