Hz. Peygamber, Yahudileri ve Hristiyanları Arap Yarımadasından çıkardı mı?

Tarih: 13.02.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer çıkardıysa bütün Ehl-i kitabı Arap Yarımadasından çıkarmasındaki hikmet nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Ben Yahudi ve Hristiyanları kesinlikle Arap yarımadasından çıkaracağım, orada Müslüman olanlardan başka kimseyi bırakmayacağım.” (Müslim, h.no: 1767)

- Diğer sahih bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm) vefatı sırasında en son söylediği sözleri şu olmuştur:

“Hicaz halkı olan Yahudileri ve Necran halkını Arap yarımadasından çıkarın! Şunu iyi bilin ki, insanların en kötüsü  peygamberlerinin kabirlerini mescit yapanlardır.” (İbn Hanbel, 3/221; İbn Abdu’l-Berr, Tamhid, 1/169)

- Bu hadis rivayetinden anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (asm)’in “Ben Yahudi ve Hristiyanları kesinlikle Arap yarımadasından çıkaracağım.” sözleriyle kastettiği, mutlaka kendisinin şahsen bunu yapacağı değil, peygamberlik sıfatıyla manevi şahsiyetini temsil eden ümmetinin yapacağıdır.

Nitekim, Hz. Peygamber (asm)’in hayatında kısmi bazı sürgünler olmuşsa da bütün Yahudi ve Hristiyanların çıkarılması söz konusu olmamıştır.

Bazı alimlere göre, Arap Yarımadası: Kızıldeniz, Arap körfezi, Hint okyanusunun bulunduğu ve kuzeyden Şam ve Irak bölgesini de içine alan coğrafyadır. Bunun gibi daha başka haritalar da belirtilmiştir.

- İmam Malik ve İmam Şafii’ye göre, Arap Yarımadası, Mekke, Medine, Yemame ve Yemen’den ibarettir. (Nevevi, Şerhu Müslim, 11/93)

- Ancak, İmam Şafii’ye göre, hadiste zikredilen Arap Yarımadasından maksat, hepsi değil, bir kısmıdır, o da Hicaz bölgesidir ki, Mekke, Medine ve Yemame’dir. (Nevevi, a.g.y)

- İbn Hacer de bu konuda benzer bir görüşe sahiptir ve şöyle der: Hz. Ömer’in Yahudileri Teyma ve Eriha köylerinin bulunduğu bölgeye sürgün etmesi gösteriyor ki, Hz. Peygamber (asm)’in “Ben Yahudi ve Hristiyanları kesinlikle Arap yarımadasından çıkaracağım.” veya “...çıkarın” derken maksadı, Arap Yarımadasının bir parçası olan Hicaz bölgesidir. Çünkü, Hz. Ömer’in Yahudileri sürgün ettiği "Teyma" da Arap yarımadası içindedir; fakat Hicaz bölgesi değildir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10/212-213)

- Özetle söylemek gerekirse, alimlerin bir kısmına göre, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin çıkarılması emredilen yer, özellikle Mekke ve Medine’dir. Hz. Ömer’in Yahudileri, Arap yarımadasında bulunan, fakat Hicaz bölgesinin dışından yer alan TEYMA’ya sürgün etmesi de bu görüşü desteklemektedir.

Buna göre, bu işin hikmeti, İslam dininin merkezi olan bu mekanlarda, din düşmanlarının bulunması, İslam hâkimiyetine bir gölge düşürebilir.

Efendimiz (asm)’in “iki din bir arada olmaz.” (İbn Hacer, 5/328) diye buyurması, bu hikmete de işaret sayılabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Arap Yarımadasında iki din bir arada bulunmaz, sözünün kaynağı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun