Tevrat’ta Peygamber Efendimize işaret eden Alemlerin Himadası ifadesi geçiyor mu?

Tarih: 22.07.2015 - 00:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tevrat’ta Peygamber Efendimize deliller olarak Alemlerin Himadası geliyor diyor. Ben bunu Tevrat’ta göremedim. Tahrif mi edildi? Eski haline nasıl ulaşabiliriz?
- Ayrıca Bakara 113’te onlar kitap okuyorlar diyor. Bu kelime o zamanlar hala Tevrat ve İncil’in değişmediğini mi gösterir. Hatta onlar bunu savunup en eski Tevrat’ın Hz. Muhammed’den öncesine dayandığını ve günümüzde var olduğunu söylüyorlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Kur’an, Yahudilerin kitapları olan Tevrat’ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle dinlerinde tahrifat yaptıklarını söylemektedir. Bu yüzden Peygamberimizle ilgili işaretler, Yahudiler tarafından başka anlamlara çekilmek ve değiştirilmek istenmiştir.

Kelimelerin anlamını çarpıtarak var olan anlamı bozan ehl-i kitap, böylece Peygamberimize işaret eden izahların anlaşılmasını zorlaştırmışlardır.

Bu konuya işaret eden Kur’an ayetleri şöyledir:

“Yahudilerin bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve dillerini eğip bükerek işittik ve karşı geldik derler…” (Nisa, 4/46)

“Onlar yerlerine konulmuş kelimeleri değiştirirler ve 'Size bu verilirse alın, verilmezse sakının.' derler…” (Maide, 5/41)

Tevrat'ta Alemlerin Himadası şeklinde geçen yer şöyledir:

“Ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin (Himada’sı) gelecek ve bu mabedi şanla şerefle dolduracağım der. Orduların Efendisi; benimki gümüş, benimki altın der. Benim bu son evimin şöhreti, ilkinden daha yüksek olacak der insanların Efendisi ve bu yerde selam (şalom) vereceğim der orduların Efendisi. [Tevrat (Eski Ahid), Haggay 2, 7-9]

“Himada” kelimesi eski İbranice’de “hmd” kökünden türemiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa’nın kavmine ismi Ahmed olan bir Peygamber geleceğini söylediği haber verilir. (Saff, 61/6)

Geleceği müjdelenen ve Tevrat’ın bu bölümünün orijinal metninde geçen “Himada” kelimesi, Arapça’da geçen Muhammed ismiyle aynı köklerden ve Ahmed isminin harfleri olan “Ha, Mim ve Dal” harflerinden oluşmaktadır ve genel olarak aynı anlamları taşımaktadır.

Böylece Hz. Muhammed (asm)’in ismi veya isminin anlamını veren kelime, Tevrat'taki ayetin ifadesinde, gelecekte oluşacak görkemli bir olay ile beraber anılmaktadır.

“Ahmed” kelimesi “Himda” kelimesinin değişmeden kalmış Arapça şeklidir ve aynı manaları içermektedir.

Grekçe yazılmış Yuhanna İncil’inde de klasik Grek diline tamamen yabancı olan “Paracletos” ismi kullanılmıştır.

Aslında “Ahmed, Muhammed” kelimelerinin karşılığı olan “şanı yüksek, övülmüş, çok hamdeden” manasına da gelen pekiştirilmiş şekildeki “Periclytos” kelimesinin Hz. İsa tarafından vazedilen Arami lisanındaki “Himda” ve “Hemida” kelimesinin Grekçe’ye tercüme edilmiş şekli olması kuvvetle muhtemeldir.

Fakat her halükarda bu kelimenin manası Peygamberimizin ismiyle aynı manadadır.

“Şalom” kelimesine gelince bu kelime de İslam kelimesi ile aynı kök ve manalara sahiptir. Her Sami dil alimi “Şalom” ve “İslam” kelimelerinin “barış, teslim olma” manasına gelip aynı kökten türediğini bilir. [bk Abdülahad Dâvûd, Tevrat ve İncil’e Göre Hz. Muhammed (asm), s. 22-29, trc. Nusret Çam, İzmir 1988]

“Himada” kelimesinin Türkçe’ye “değerli eşyalar” anlamında çevrilmesi yüzünden Eski Ahit’i İbranicesinden takip etmeyenler bu inceliği görememektedirler.

Acaba Eski Ahit’ten sonra gelen ve Allah’ın varlığını milyarlara yayan Hz. Muhammed (asm)’in gelişinden daha görkemli ne olabilir!

Demek, Tevrat’ın bu ayeti Peygamberimiz (asm)'den ve onun ile meydana gelecek müthiş ve görkemli hadise olan İslam’ın bütün devletleri sarsarak dünyaya galip gelmesinden haber vermektedir.

Cevap 2:

Bakara, 113. ayetinde ehl-i kitap için “kitap okuduklarının” belirtilmesi, Tevrat ve İncil’in hiç tahrif edilmediğini değil, -özellikle o konuyla ilgili- içinde doğruların da bulunduğunu gösterir.

Yahudilerin tahrifinden söz eden Nisa, 46. ayet ve benzeri ayetlerde bu tahrif konusuna açıkça vurgu yapılmıştır. Tahrifin ne anlama geldiği konusu ise ayrı bir husustur ve ilgili bilgi Sitemizde mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun