Kanıtlar ve Kuran-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ın değişmediğini gösteriyor, bu çelişki değil mi?

Tarih: 06.09.2015 - 01:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tevrat ve İncilin değiştiğine inanmıyorum. Çünkü Araf suresinde şöyle buyuruluyor :
157 - Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o Peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
- Yani Hz. Muhammed zamanında kitaplar Hz. Muhammed’ten bahsediyor ama günümüzde Hz. Muhammed’ten bahsetmiyorlar. Müslümanlar bazı ayetleri kanıt gösteriyor ama onlar başka şeylerden bahsediyor.
- Araştırdım İncil’de Faraklit diyor ama o kutsal ruh zaten Tevrat’ta hiç geçmiyor. Müslümanlar Himada diyor ama o İbranice ve Arapçanın şekil benzerliğinden kaynaklanıyor. Yani kelime o anlamı vermiyor.
- Ben Tevrat ve İncil’in Hz Muhammed zamanından önce değiştiğini düşünüyorum. Çünkü Hz. Muhammed zamanındaki İnciller ve bugünkü İnciller aynı, araştırdım 1500 yıllık İncil var, yani o zamanda İnciller belli herkesin İncili aynı Hz. Muhammed’ten önce İnciller belli olduğu halde neden bu ayette Hz. Muhammed’ten bahsedildiği söyleniyor, bu bir çelişki değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayette Hz. Peygamber (asm)'in vasıflarının Tevrat ve İncil’de olduğuna işaret edilmiştir.

- Bu ayette, genel kanaate göre, Hz. Peygamber (asm) zamanında mevcut olan Ehl-i kitaba hitap edilmiştir. Demek ki o günkü Tevrat ve İncil’de Hz Muhammed (asm)’e işaret eden bazı ifadeler vardı.

1) Bu işaretler, Tevratta/Tesniye, 10-14, 18 bölümlerde geçmektedir. (bk. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Burada, Tesniye 18. Bab’daki ifadeleri almakla yetineceğiz:

“Ve Rab bana dedi: Söylediklerini iyi dediler. Onlar (İsrailoğulları) için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek...” (Tesniye, 18/17-18)

- Tevrat’ın bu ayetlerinde Hz. Musa Yahudilere hitap etmekte ve onların kardeşlerinden de kendisi gibi (kitap ve şerait sahibi) bir peygamberin geleceğini müjdelemektedir.

İsrail oğullarının kendileri, kendi kardeşleri olamazlar. Onların kardeşleri amcaları Hz. İsmail’in soyundan gelen Hz. Muhammed’den başkası değildir. Hz. Musa’dan sonra Hz. Muhammed’e kadar gelen bütün peygamberlerin Hz. İshak’ın soyundan olmaları, bu gelecek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu zorunlu kılmaktadır. (krş. İbn Aşur, a.y)

2) Kur’an’ın bir taraftan Tevrat’a atıfta bulunması, bir taraftan onun tahrif edildiğini söylemesi, -değişik tercümelere sahne olmakla- onun bazı yerlerinin tahrif edilmesine rağmen, yine de asli hüviyetinde var olan birçok hakikati barındırdığını göstermektedir.

Bununla beraber bu tahrifin daha ziyade yoruma dayalı hususlar içi söz konusu olduğunu söyleyen İslam alimlerinin sayısı da az değildir.

3) “1500 yıllık İncil var, yani o zaman da İnciller belli herkesin İncili aynı” bilgisi doğru değildir. Çünkü, bundan 1500 yıl önce, Hz. İsa’dan yaklaşık 500 yıl sonraya tekabül etmektedir.

Halbuki, çok değişik İncillerin yazılması miladi 325’te gerçekleşen İznik Konsilinden önceye rastlamaktadır. Bu sebeple o zaman İncillerin hepsi aynı idi, demek mümkün değildir.

Bilindiği üzere, halen Hristiyanların elinde birbirini tutmayan Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılmış 4 İncil vardır. Bu İnciller İznik’te yapılan bir toplantı ile kabul edilmiştir.

Hazreti İsa’dan asırlar sonra M. 325 yılında İznik’te bir meclis toplandı. Bu toplantıyı bütün Hıristiyan âlemi de kabul etmektedir. Tam 2048 papaz bir araya geldi. Hristiyan inancına dair pek çok farklı görüş söylendi.

Toplantının maksadı Hz. İsa’nın kimliği etrafında şekillenen Hristiyanlık inancını tartışmak olmakla beraber, sayıları yüzlerce olan bu İncil karmaşasına bir son vermek ve Roma İmparatorluğu’nun baskısını Hristiyan âlemine dayatmaktı. Alınan kararlar ile yüzlerce çeşit İncil yok sayılarak yakıldı.

- İncil’de geçen Faraklit’in Hz. Muhammed (asm) olduğuna dair geniş bilgi sitemizde mevcuttur; bakılabilir.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, sorudaki ayette söz konusu edilen Tevrat ve İncil’de ki Hz. Muhammed (asm)’in geleceğine işaret edildiğine dair açıklamada elbette bir çelişki yoktur.

Kırk yönden mucize olduğu ispat edilen Kur’an’da elbette bir çelişki olamaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil'de geçen Faraklit kelimesinin Peygamber Efendimize işaret ...
Tevrat’ta Peygamber Efendimize işaret eden Alemlerin Himadası ifadesi geçiyor mu?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun