İncil’de ve Tevrat’ta Hz. Muhammed'in adının geçtiği rivayeti sahih midir?

Tarih: 03.12.2019 - 07:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

“İsmim Kuran’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta ise Ahyed’dir. Bana Ahyed isminin verilmesi, ümmetimi cehennemden uzaklaştırmamdan ötürüdür.” (Kenzu’l-ummal, h. no: 1021)
1. Bu rivayetin kaynağı ve sıhhat durumu nedir?
2. Hadiste geçen Ahyed ne demektir?
3. Bu rivayette, bütün Arapları sevin, diye bir bilgi var mı, varsa neden bütün Arapları sevelim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1)  İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Benim ismim Kur'an’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” (bk. Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143. İbn-i Abbas’dan r.a rivayet olunmuştur)

Şevkâni bu rivayetin senedinde zayıf bir ravinin olduğunu bildirmiştir. (Şevkanî, el-Fevaidu’l-mecmua, 1/326)

2) Ahyed, uzaklaştıran kimse demektir. Hz. Muhammed (asm) kıyamet gününde ümmetinden cehennem ateşini uzaklaştıracak olduğu için bu ismi almıştır. (bk. İbn Asakir, Tarihu Dimaşk, 3/32; Zehebi, el-Mizan, 1/185)

3) Bir rivayete göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Benim ismim Kur'an’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir. Bu ismi almamın sebebi, cehennem ateşini ümmetimden uzaklaştıracak olmamdır. O halde bütün kalbinizle Arapları sevin.” (İbn Asakir, Tarihu Dimaşk,  3/32).

Bu ifadenin kullanıldığı yere baktığımızda, Arapları sevmenin sebebi, Hz. Muhammed (asm)’in Arap olmasından ötürü olduğunu düşünebiliriz. Çünkü, Ahyed ismini almasının sebebini açıklarken “cehennem ateşini ümmetimden uzaklaştıracak olmamadır” demesi ve ardından da (فأحبوا العرب بكل قلوبكم) “O halde bütün kalbinizle Arapları sevin.” diye buyurması, bu sevgi ile kurtarıcı Hz. Muhammed (asm)’in Arap olması arasındaki bağ ve bağlantıya işaret etmektedir.

Bu rivayet olmasa da Müslüman Arapları sevmenin önemli gerekçeleri vardır:

a) Hz. Muhammed (asm) Arap olduğu için... “Bir gülün hatırı için nice dikenler sevilir.”

b) İslam dinini ilk tesis eden ve diğer bütün insanlardan üstün olan sahabeler Arap’tır.

c) Sonradan Müslüman olmuş bütün milletlerin üstatlarının çoğu Arap’tır.

d) Yaklaşık ilk 600 yıllık İslam tarihindeki dönemde İslam dinini dünyaya yayan ve devlet bazında hizmet edenler Arap’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun