Ebced hesabıyla Kur'an'daki bilinmeyen harfleri neye işaret ediyor?

Tarih: 24.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ebced hesabıyla Kur'an'daki bilinmeyen harfleri topladıklarında, Milad 1844, Bahai Dini ortaya çıkıyor. Her peygamber, ben sonuncuyum, demiştir."
- Bu iddialara nasıl cevap vermek gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, Kur’an’da yer alan şifreli harflerin bu adamla hiçbir ilgisi yoktur. Aynı tarihte binlerce kişi yaşamıştır.

Bununla beraber, Kur’an’da yetmiş sekiz adet “bilinmeyen” şifreli harflerin toplam ebced değerleri (1844) değil, (3385)tir. Tekrarsız olanların ebced değeri ise 693’tür. Dolayısıyla bu iddia daha işin başında havada kalmaya mahkum olmuştur.

Peygamber Efendimiz (asm)'dan başka hiçbir peygamber “Benden sonra bir daha peygamber gelmeyecek.” diye bir şey söylememiştir. Aksine Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Muhammed (a.s.m)’in geleceği müjdelenmiştir. Adeta her peygamber kendisinden sonra gelecek bir peygamberden bir şekilde haber vermiştir. Fakat hepsinin ortak oldukları müjde ise Hz. Muhammed (a.s.m) için söz konusudur.

Fetih suresinin son ayetinde “Muhammed Allah’ın Resulüdür” diye başlamış ardından onun sahabelerin meziyetleri, vasıfları sıralanmış ve onun ardından da bu hususların hem Tevrat’ta hem de İncil’de yer aldığı ifade edilmiştir.

Hz. Peygamber(a.s.m)’in son peygamber olduğu hem Kur’an hem de sünnette açıkça ifade edilmiştir:

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahazab, 33/40).

Hz. Huzeyfe anlatıyor; Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Ümmetim içinde dördü kadın yirmi yedi tane (bir nevi peygamberlik iddia eden) yalancı Deccal çıkacaktır. Şu bir gerçektir ki, ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra asla bir peygamber gelmeyecektir.” (Mecmau’z-Zevaid,7/332).

Hafız Heysemî bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. (a.g.e).

İbn Abbas anlatıyor: Peygamberimiz (a.s.m)  (Hz.) Ali (ra)’e hitaben şöyle demiştir:

 “Sen Harun’un Musa’ya olan yakınlık derecesi ne ise, bana aynı yakınlıkta olmayı istemez misin? Şu var ki benden sonra bir peygamber gelmeyecektir.” (Mecmau’z-Zevaid,9/109).

Hafız Heysemî bu hadisin de sahih olduğunu söylemiştir (a.g.e).

Bütün bu gerçekler karşısında bir müminin şunun bunun dedikodularına bakarak tereddüt etmesi, ne Kur’an’a olan  imanının şerefine, ne İslam’a olan itikadının onuruna ve ne de Hz. Muhammed (a.s.m)’e olan güveninin haysiyetine yakışır.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Kur’an-ı Kerimde, Peygamberimize neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir?

Hatemu'l Enbiya “Nebilerin sonuncusu” ne demektir ve Hz. Muhammed’in ayrıcalıklı özellikleri nelerdir?

BAHÂÎLİK-BAHÂİYYE

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun