Hz. Muhammed'den başka ümmi olan peygamber var mı?

Tarih: 05.10.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'den başka ümmi olan peygamber var mıydı; varsa onlar kimdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kitap ve sünnette Hz. Muhammed (asm)’den başka ümmi bir peygambere yer verilmemiştir.

- Ümmilik vasfı, diğerleri için bir noksanlıktır. Fakat Hz. Muhammed (asm) için mükemmel bir imtiyaz vesilesidir. Çünkü, Kur'an akli ve ilmi bir mucizedir. Bu mucizelik yönünü güçlendiren hususlardan biri de “ümmilik” vasfıdır.

Kur'an’ın mucizeliği hissi değil, akli ve ilmi olduğu için, genel olarak okuma-yazması olmayan ümmi Arapların ilk etapta bu mucizelik yönünü anlamaları oldukça zor idi. Bu sebeple, Allah peygamberini, onların duyu organlarına hitap eden ve hissi bir mucize olan “ümmilik” vasfıyla mümtaz kılmıştır. Nitekim,  Kur'an’da, Allah muarızlara meydan okurken, Hz. Muhammed (asm)’in ümmilik vasfına özellikle vurgu yapmıştır.

Çünkü ümmi bir insanın Kur'an gibi eşsiz bir kitabın sahibi olması akıldan en uzak ihtimaldir. (bk. İbn Aşur,  Araf:157. ayetin tefsiri)

“Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın -eğer iddianızda doğru iseniz-.” (Bakara, 2/23)

mealindeki ayette zikredilen مِنْ مِثْلِهِ deki zamir ya Kur'an’a racidir, yani "Kur'an’ın mislini getiriniz" veya Hazret-i Muhammed Efendimiz (asm)'e aittir. Yani bir sureyi o zatın (asm) misli olan ümmi bir şahıstan getiriniz (...) Zira yalnız Kur'an’ın mislini getirmekle mesele bitmiş olmuyor. Ancak ümmi bir şahıstan getirilmesi lâzımdır.(bk. İşarat-ül İ'caz, s. 133)

“Bundan önce sen hiçbir kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı.” (Ankebut, 29/48)

mealindeki ayette, Hz. Muhammed (asm)’in ümmilik vasfı, onun hak peygamber olduğunu gösteren bir mucize olduğuna vurgu yapılmıştır.

“Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıfları yazılı o Ümmî Peygambere tabi olurlar.” (Araf,7/157)

mealindeki ayette ise,  Hz. Muhammed (asm)’in Tevrat ve İncil’de de özellikle "Ümmi Peygamber" vasfıyla anıldığına işaret edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun