Peygamberimize nasıl inanmışlar?

Tarih: 13.05.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimize vahy nasıl gelmiştir, çevresindeki insanlar bunlara nasıl inanmışlardır?
- Bugün biri çıkıp ben mehdiyim ben peygamberim dediğinde ona deli diyebiliyoruz, Peygamber Efendimize çevresindeki insanlar nasıl inanmışlardır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimize vahiy nasıl gelmiştir?” sorusunun sitemizde değişik yerlerde cevapları vardır.

Cevabı oldukça açık olduğunu düşündüğümüz bu sorunun ikinci şıkkı olan “Çevresindeki insanlar bunlara nasıl inanmışlardır?” sorusuna
bakabiliriz. Şöyle ki;

Diğer peygamberler gibi, Hz. Muhammed (asm) de muarızlarının “şair, kâhin, sahir / sihirbaz, mecnun” şeklinde ithamlarına maruz kalmıştır. Makam ve mevkiini, nüfuz ve şöhretini ve ticaretini, efendilik (kölelerin efendisi olarak) itibarını ve ağalığını kaybetmek endişesini taşıyan birçok müşrik Hz. Muhammed (asm) ile mücadele etmeyi bir hayat-memat meselesi olarak görmüştür.

Bunlara karşı Hz. Muhammed (asm)’in dayandığı  güç Kur'an-ı Mu’cizu’l-beyan olmuştur. Şüphesiz peygamberlik belgesi olarak gösterdiği hissi mucizeleri de vardır. Fakat en büyük mucizesi Kur’an’dır.

Nitekim, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Her peygambere mutlaka -öteden beri- insanların bir benzeriyle iman ede geldikleri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple kıyamet günü, diğer peygamberlere nazaran etbâı en çok olan peygamberin ben olacağımı ümid ediyorum." [Buharî, Fezâilu'l-Kur'ân 1, Îtisâm 1; Müslim, İman 239, (152).]

Nitekim  peygamberliğin daha ilk yıllarında,

 “(Resulüm, madem insanları irşat etmekle görevlisin) O halde inkarcılara boyun eğme. Bilakis  Kuran ile, onlara karşı büyük bir gayretle cihad et.” (Furkan, 25/52)

mealindeki bu Mekki ayette Kur'an ile manevi cihad emredilmiştir.

Hz. Muhammed (asm) şahsi kemalatı, çocukluğundan beri emin, güvenilir bir kimliğe sahip olması, Kur'an’ın ne şiirlere ne de nesirlere benzememesi, garip acip bir üslupla ortaya çıkması, aklıselim sahibi kimselerin iman etmelerine katkı sağlamıştır.

Bununla beraber, aklı, kalbi ve vicdanı Kur'an’a ve Hz. Peygamber (asm)’e iman etmeyi zorunlu gördüğü halde, yukarıda zikrettiğimiz saikler ve kabilecilik hastalığı gibi başka maksatlardan dolayı iman etmeyen, iman etmeye fırsat bulamayan veya imandan uzaklaşmak için koşabildiği kadar koştuktan sonra, nefsani garazlarına rağmen sonunda iman edenler de olmuştur.

Bazıları daha ilk günde, Hz. Peygamber (asm)’in emin kişiliğine, güvenilir kimliğine bakarak hemen Müslüman olurken, diğer bazıları nefsin heva ve hevesine kapılarak hakikatten gözlerini kapamış, ancak 20 yıl sonra aklı nefsine, kalbi hevasına galip gelmiş ve nihayet iman etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimize vahiy nasıl geliyordu? Vahyin ağırlığı karşısında ...
Kırkıncı Müslüman Hz. Ömer nasıl Müslüman olmuştur?
Hz. Ali'nin Müslüman oluşu nasıl gerçekleşmiştir, henüz çocuk ...
Hidayet nasip işi midir; iman etmek insanın elinde midir?
Ebu Talib imansız mı ölmüştür, yoksa takiye yapıp imanını gizlemiş ...
Hz. Ebu Bekir'in Müslüman olması nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun