Hristiyanlıkta tek eşlilik olduğuna delil var mı?

Tarih: 12.07.2023 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Birtakım Hristiyan, İslamofobik şahıslar diyorlar ki, Hristiyanlıkta tek eşlilik vardır. Kitab-ı mukaddes’de geçer diyorlar. Bunların iddialarını çökertebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yahudilik ve Hristiyanlıkta çok evliliği yasaklayan bir hüküm yoktur.

Kitab-ı Mukaddes’te;

- Hz. İbrâhim (Tekvîn, 16/14),
- Hz. Yakūb (Tekvîn, 29/20-30; 30/36),
- Hz. Dâvûd (II. Samuel, 5/13-16),
- Hz. Süleyman’ın (I. Krallar, 11/3; Neşîdeler Neşîdesi, 6/8)
ve İsrâiloğullarının diğer bazı peygamberlerinin (Mesela bk. Çıkış, 18/2-4; Sayılar, 12/1)
çok karılı oldukları belirtilmektedir.

Yahudilikte çok evlilik uygulaması Orta Çağ’a kadar devam etmiş ve ne Kitab-ı Mukaddes’te ne de Talmud’da aksi yönde bir hüküm bulunmamasına rağmen XI. yüzyılda Rabbi Gershom tarafından yasaklanmıştır. İncil’lerde de çok evliliği yasaklayan açık bir ifade mevcut değildir. Luther çok evliliğin câiz olduğunu açıkça belirtmiştir.

Diğer bazı Hristiyan mezhepleri de çok evliliğe izin vermektedir; mesela XVI. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkan Anabaptistler bunlardandır. XIX. yüzyılda Amerika’da teşkilatlanan Mormonlar sadece izin vermekle yetinmeyip çok evliliği “mukaddes ve ilahi bir nizam” olarak kabul etmişlerdir. Yahudi ve Hristiyanların bugün genellikle çok evliliğe karşı olmaları daha çok sosyal bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hz. İsa bir şeriat yani hukuk düzeni getirmemiştir. O, Tevrat’ı uygulamak üzere geldiğini belirtmektedir. Kendi ifadesiyle onun için şeriat (hukuk), Hz. Musa şeriatıdır. Hz. İsa alınacak kadın sayısında herhangi bir sınırlama getirmemiştir. İsa’dan sonra Hristiyanlıkta çok evlilik vardı. Zamanla bu Katoliklikten kaldırılmış ise de Marunilerde sürmüştür.

Özetle, İncil’de alınacak kadın sayısından söz edilmez. Tevrat’ta da sınırlama yoktur. O toplumlarda erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi.

İslam’ın geldiği Arap toplumunda da evlenilecek kadın sayısında sınırlama yoktu. Bir erkek isterse 10, 15, 20 ve daha fazla kadınla evlenebilirdi. İslam bunu sınırlayıp dörde indirdi. Nisa Suresi’nin 2’nci ayeti bu sınırlamayı getirmiştir. Ayrıca bunu alınacak eşler arasında adalet şartına bağlamış, bir taneyle yetinilmesinin daha uygun olacağını vurgulamıştır.

Diğer taraftan, dört kadınla evlenme konusu, illa dört tane eş olacak anlamında değildir. Esas olan bir kadınla evlenmektir. (bk. Nisa, 4/3)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun