Maide 44. ayete göre, Tevrat'ta hidayet ve nur varsa, onun değişmediği anlamına mı gelir?

Tarih: 07.09.2014 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Hristiyan, “Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır.” (Maide, 44) mealindeki ayete göre Tevrat’ın değişmediğini söylüyor.

- “Vardır” yerine “vardı” demesi gerekmez miydi? Madem ki ayet vardır diyor, öyleyse hala var anlamına gelmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Arapça lisanına göre “fîhi hüden ve nûrun...” cümlesini “onda hidayet ve nur vardı / vardır.” şeklinde tercüme edilmesi arasında fazlaca bir fark yoktur. Çünkü bu cümle “içinde hidayet ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik” diye de tercüme edilebilir. Çünkü bu cümle Tevrat’ın hâl cümlesidir.

Kaldı ki, Tevrat’ın tahrif edilmesi onun tamamen hidayet ve nurunu kaybettiği anlamına gelmez. Çünkü, tahrif edilmiş olsa bile, yine de hidayet ve nurun varlığını gösteren pek çok ayet vardır. Nitekim Peygamber Efenedimiz (asm)'e işaret eden bazı ayetleri görmek mümkündür.

- Soruda “Tevrat’ın tahrif edilmediği”ne yönelik zayıf ihtimali ortadan kaldıran ve Tevrat’ın tahrif edildiğini gösteren Kur’an’ın açık ifadeleri vardır. (bk. Nisa, 4/46)

- Şunu da belirtelim ki, önceki semavi kitaplardaki tahrifatın -genel olarak- nasıl yapıldığı, lafızlarda mı yoksa yorumlarda mı olduğu hususunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır.

- Bununla beraber, Tevrat’ta, Hz. Lut gibi bir peygamberle ilgili -akıl dışı- bir / birkaç hikâyenin varlığı. bu tahrifat şeklinin boyutunu göstermektedir.

- Ayrıca, A'raf suresinin 161-162. ayetlerinden Yahudilerin Tevrat’ın lafızlarını da değiştirip tahrif ettiklerini anlamak mümkündür.

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Ve onlara: 'Bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin, af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim ve muhsinlere daha da arttıralım.' denilmişti. Ama onlardan zulmedenler, sözü, onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine, yapmış oldukları zulümler sebebiyle, semadan onların üzerine bir azap gönderdik.”

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil'de ve Tevrat'ta Hz. Muhammed'e işaretler var mıdır? 
Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere, bizzat Tevrat'tan delil var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun