Sürekli bekarlık haram mıdır?

Tarih: 20.04.2016 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:
"Dört zümrenin dünyada ve âhirette lanete uğraması, ilâhî rahmetten kovulması dilendi. Melekler de bu dileğin kabul olunması için âmin dediler. Bunlar:
a) Allah, kendisini erkek olarak yarattığı halde kendisini kadınlaştıran ve kadınlara benzemeye çalışan erkekler,
b) Allah, kendisini kadın olarak yaratmış iken nefsini erkekleştiren ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar,
c) A'ma'nın yolunu şaşırtan adamlar ve bir de
 d) Allah Zekeriya oğlu Yahya peygamberden başka bir kimseyi "Hasûr" kalmakla vazifelendirmemiş iken, "Hasûr" kalan; kadınlardan uzak durup bekârlığa yapışan insanlardır."
- Bu rivayet gerçek midir?
- Bu bekarlık hakkındaki hüküm doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti Taberani’den (el-Kebir, 8/204) nakledilmiştir. (bk. ed-Durru’l-Mensur, 2/190-191) Fakat her iki kaynakta da bunun sahih olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştır.

Ancak el-Muniziri bu hadisi, Taberani’nin rivayet ettiğini belirttikten sonra, bunda bir “garabet” olduğunu, üstelik senedinde Ali b. Yezid el-Elhani (gibi çok zayıf bir ravinin) bulunduğunu bildirerek rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. el-Münziri, et-Terğib, 3/76)

Gerçekten bu rivayetin senedinde yer alan Ali b. Yezid el-Elhani; Buhari, Nesai, el-Ezdi, Ebu Hatim er-Razi, Darekutni gibi birer hadis otoritesi olan alimler tarafından oldukça zayıf ve hadisleri “münker” (yaramaz) olarak değerlendirilmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, ed-Duafa ve’l-Metrukûn,2/200; İbn Ebi Hatim, el-Cerhu ve’t-Ta’dil, 6/209)

İlave bilgi için tıklayınız:

Dinimiz evlenmemeye (bekâr kalmaya) nasıl bakmaktadır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun