Cinsel ilişkide çıplak olmak, çocuğu hayasız mı yapar?

Tarih: 23.09.2014 - 08:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Sizden biriniz hanımıyla münasebet-i cinsiyede bulunurken örtünsün, hayvanlar gibi çırılçıplak soyunmasın. Örtünmezse melekler utanarak çıkarlar ve şeytan hazır olur. Bu temastan çocuk olursa şeytan onda şerik olur." diye bir hadis okudum.
- Buna göre, çırılçıplak yapılan cinsel ilişkiden doğan çocuk hayasız mı olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. Rivayetinde yalnız şu bilgiler vardır:

“Sizden biriniz hanımıyla cinsi münasebette bulunurken örtünsün, hayvanlar gibi çırılçıplak soyunmasın.” (İbn Mace, Nikah, 28)

• Taberani’nin Ebu Hureyre’den aktardığı rivayeti ise, sorudaki bilgiye uygun olup şöyledir:

“Sizden biriniz hanımıyla cinsi münasebette bulunurken örtünsün, (“hayvanlar gibi çırılçıplak olmasın” cümlesi yoktur). Çünkü örtünmediği takdirde melekler hayalarından ötürü dışarı çıkacakları için, o ilişkiden çocuk olursa şeytanın da onda bir payı olur.” (Taberanî, 1/63)

• Taberani “bu rivayetin senedinde birkaç münferit ravilerin isimlerini” vermek suretiyle hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y)

• Bezzar’da bu rivayetin şekli şöyledir: “Sizden biriniz hanımıyla cinsi münasebette bulunurken örtünsün, hayvanlar gibi çırılçıplak soyunmasın.” (el-Bezzar, 2/374-75)

• Bezzar da bu hadisin zayıflığına işaret eden bazı noktalara dikkat çekmiştir. (a.g.y)

- Hafız Heysemi, bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/203)

- Bu hadisi Gazali de rivayet etmiş (İhya, 1/401), Zeynu’l-Iraki bunun zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Tahricu Ahadisi’l-İhya, 4/10)

- Hadisin zayıf olmasıyla birlikte, bu gibi ifadeler üstü açık çıplak olarak kalmanın adaba aykırılığı konusuna dikkat çekmek içindir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cinsel ilişkide sınırlar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun