Karısı / kocası olmayan, yoksuldur, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 06.12.2015 - 01:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Karısı - Kocası olmayan yoksuldur, hadisin tam kaynağı ve sıhhati nedir?
“Karısı olmayan adam yoksuldur, yoksul” “Çok malı olsa da mı?” “Çok malı olsa da” “Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul!” “Çok malı olsa da mı?” “Çok malı olsa da”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu rivayet, kaynaklarda geçmektedir. (bk.Taberani, el-Evsat, h. no: 6589; İbnu’l-Esir, Camiu’l-Usul, no: 8963)

Hafız Heysemi’nin bildirdiğine göre, “Taberani’nin rivayet ettiği bu hadis rivayetinin senedindeki raviler sikadır. Ancak İbn Ebi Necih’in sohbeti yoktur.” (Mecmau’z-Zevaid, h.no:7311)

Bu tespite göre bu rivayet munkatıdır/senedinde kopukluk vardır.

- Taberani de “Bu rivayetteki bilgileri Harun b. Riab’dan yalnız Muhammed b. Sabit adındaki ravi nakletmiştir.” diyerek, rivayetin zayıf tarafının olduğuna işaret etmiştir. (bk. Taberani, el-Evsat, h. no: 6589)

- el-Munziri de başında başka ifadelerin de bulunduğu bir hadis rivayetinin son kısmında yer alan “sorudaki kısmı” için “münker” diyerek zayıflığına işaret etmiştir. (bk. et-Terğib, 3/27)

Allah, erkek cinsini kadın cinsine, kadın cinsini de erkek cinsine muhtaç olarak yaratmıştır. Dolayısıyla bu yoksulluk parayla değil ancak evlilikle giderilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun