Sakalında meleklerin oynaştığını görüyorum, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 12.09.2014 - 01:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Peygamberimizin (asm), sakalı seyrek olan sahabeye "Sakalında meleklerin oynaştığını görüyorum." manasındaki hadisin kaynağı-tahrici, sıhhati ve açıklaması nedir?

2. Taberani’deki aynen bu rivayetin sıhhati nedir? { رَأَيْتُ رَبِّي فِي الْمَنَامِ فِي صُورَةِ شَابٍّ } Rabbimi rüyada genç bir delikanlı suretinde gördüm" (Taberânî, es-sünne, Ümmü’t-Tufeyl’den) --- { رَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ } “Rabb'imi bir delikanlı sûretinde gördüm.” (Taberânî, es-Sünne) Bu rivayetlerin hadis nosu (Tam tahrici), sıhhati ve açıklaması nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Sahih hadis kaynaklarında böle bir bilgiye rastlayamadık.

2) Bu hadis rivayeti için (bk. Taberani, el-Evsat, 18/321/ h. no: 20854).

Hadis alimleri bu hadis rivayetinin senedi munkatı/kopuk, manası ise “münker”(İslam ruhuna aykırı) olduğunu belirtmişlerdir(bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 7/179).

- Benzer bir rivayet de Keşfu’l-Hafa’da(1/436) yer almaktadır. İmam Sübki bunun uydurma olduğunu belirtmiştir. Bununla beraber bazı alimlere göre şayet böylşe sahih bvir hadis varsa bunun tevil edilmesi gerekir. Bu da “Allah’ın bir tecellisinin rüyada bir suret şeklinde tezahür ettiği” şeklinde olur(a.g.y).

Ancak bu alimler  de bu rivayetin senedinin uydurma olduğu hususunda İmam Subki ile aynı görüştedir(a.g.y)

Özetlersek: Bu rivayetin senedi, sağlam değildir. Bunun için bu hadis uydurmadır, en iyimser bir bakışla zayıftır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Rüyada Allah'ı görmek mümkün müdür; mümkünse bunu nasıl?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun