Kim bir bidatçıyı tazim ederse... hadis mi?

Tarih: 12.05.2016 - 08:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim bir bidatçıyı tazim ederse, onun üzerinden İslam’ın yıkılmasına yardım eder.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, H. No: 6963)
- Bu hadis sahîh midir?
- Eğer sahîh değilse bu hangi râviden/râvilerden ötürüdür ve muhaddisînin o râvi/râviler hakkındaki sözleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti için -bizdeki baskıya göre- bk. Taberani, el-Evsat, h.no: 6772.

- Taberani “Bu hadisi Hişam b. Urve’den yalnız el-Hasen b. Yahya el-Huşeni rivayet etmiş” demek suretiyle, bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (Evsat, a.y)

- Taberani benzer bir ifadeyi el-Kebir’inde (h. no:188) rivayet etmiştir

Heysemi, bu rivat için de “zayıf” demiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid,h. no: 897)

- İbnu’l-Cevzi, bu rivayetin değişik yollarını zikretmiş ve hepsinin mevzu / uydurma olduğunu belirtmiştir. (bk. el-Mevduat. 1/270-271)

- Sorudaki rivayette yer alan ve Taberani’nin dikkat çektiği “el-Huşeni”, sika kimselerden uydurma hadisleri rivayet etmekle şöhret bulmuştur. (bk. İbn Cevzi, a.y)

- İbn Teymiye bu sözün Fudayl b. Iyad’a ait olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmuu’l-Fetava, 18/346)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun