Haram lokma yiyenin kırk gün duası kabul olmaz, hadisi sahih mi?

Tarih: 12.10.2017 - 00:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “Ey Enes! Kazancın helal, temiz kıl ki, duan kabul olsun. Zira kişi ağzına haram lokma götürürse, duası kırk gün kabul olunmaz” hadisi sahih mi?
- Enes b. Malik (ra) anlatıyor; “Resulullah (sav)e dedim ki, Ya Resulellah! Beni duası kabul edilmiş bir kimse kıl”. Bunun üzerine Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu: “Ey Enes! Kazancın helal, temiz kıl ki, duan kabul olsun. Zira kişi ağzına haram lokma götürürse, duası kırk gün kabul olunmaz.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis için bk. Deylemi, 5/363, hno: 8446; Umdetu’l-Kari, 11/174.

- Deylemi’de senetsiz rivayet edilen bu hadis, Umdetu’l-Karide senetle rivayet edilmiştir. Fakat senedinde çok çok zayıf / metruku’l-hadis bir ravi vardır. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-Mavduat, 2/141-142)

Bu sebeple bu rivayet çok zayıftır.

- Taberani de benzer bir rivayeti (Hz. Enes yerine), Sad b. Ebi Vakkas’dan aktarmıştır.

Bu hadisin senedinde “meçhul” raviler olduğundan zayıf kabul edilmiştir. (bk. el-Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya, 1/536; Mecmau’z-Zevaid, 5/67)

- Yine “Kim bir lokma haram yerse kırk gece namazı kabul olmaz, kırk sabah duası kabul olmaz…” şeklinde bir rivayet için de âlimler “uydurma” olduğunu bildirmişlerdir. (bk. Şevkani, el-Fevaidu’l-Mecmua, 1/146)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun