Gıybet edenin ve yalan söyleyenin ibadetleri göğe yükselmez mi?

Tarih: 20.04.2023 - 05:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İyilik yapan kişi eğer gıybet ve yalan söylerse amelleri göğe yükselmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, gıybet eden veya yalan söyleyen kişinin kıldığı namaz geçerlidir, bir günah bir ibadeti yok etmez.  Kişinin ibadetleri ayrı yazılır, günahları ayrı yazılır; ancak günahlar ibadetlerin sevaplarını azaltabilir.

Soruda geçen bilgiye gelince, aynı metni bulamadık fakat benzer manaya gelen rivayetler vardır. Birisi şöyledir:

"Üç kişinin duası kabul edilmez: Haram yiyen, fazla gıybet eden ve Müslümanlara karşı kin güden, haset eden kimse."

Ancak bu rivayetin bir aslı yoktur. (bk. ed-Dürerü’s-Seniyye, s. 51)

Bir diğer rivayet şöyledir: Enes b. Malik (ra) anlatıyor:

Resulullah (asm)'e dedim ki, 'Ya Resulallah! Beni duası kabul edilmiş bir kimse kıl.' Bunun üzerine Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: 'Ey Enes! Kazancını helal, temiz kıl ki, duan kabul olsun. Zira kişi ağzına haram lokma götürürse, duası kırk gün kabul olunmaz.'” (bk. Deylemi, 5/363, h. no: 8446; Umdetu’l-Kari, 11/174)

- Deylemi’de senetsiz rivayet edilen bu hadis, Umdetu’l-Karide senetle rivayet edilmiştir. Fakat senedinde çok çok zayıf / metruku’l-hadis bir ravi vardır. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-Mavduat, 2/141-142) Bu sebeple bu rivayet çok zayıftır.

- Taberani de benzer bir rivayeti (Hz. Enes yerine), Sad b. Ebi Vakkas’dan aktarmıştır.

Bu hadisin senedinde “meçhul” raviler olduğundan zayıf kabul edilmiştir. (bk. el-Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya, 1/536; Mecmau’z-Zevaid, 5/67)

- Yine “Kim bir lokma haram yerse kırk gece namazı kabul olmaz, kırk sabah duası kabul olmaz…” şeklinde bir rivayet için de âlimler “uydurma” olduğunu bildirmişlerdir. (bk. Şevkani, el-Fevaidu’l-Mecmua, 1/146)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun