Anne-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir, hadisi sahih midir?

Tarih: 30.06.2015 - 01:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Valideynle ilgili hadisler sahih midir?
"Anne-babanın simasına bakmak insanı dinlendirir. Anne-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir.” (Ebu Nuaym)
"Kim anne-babasının yüzüne şefkat ve merhametle bakarsa, Allah Teâlâ onun için makbul olan bir haccın sevabını yazar.” (Nehc’ul- Fesaha)
- Peygamber Efendimiz (asm) “Ana-babanın yüzüne merhametle bakana, hac ve umre sevabı yazılır.” buyurunca: “Günde bin defa bakarsa da böyle midir?” denildi. Cevaben buyurdu ki: “Günde yüz bin defa baksa da...” (Riyaz’ün Nâsihin)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hadis kaynaklarında “Anne-babanın simasına bakmak insanı dinlendirir.” şeklinde bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- “Anne-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir.” manasındaki hadisi Deylemi rivayet etmiştir. (bk. Deylemi, 4/293/ h.no: 6864)

Hadisin tamamı şöyledir:

“Kâbe'ye bakmak ibadettir. Anne-babanın yüzüne bakmak ibadettir. Allah’ın kitabına bakmak ibadettir.”

Bu rivayetin senedinde geçen Zafir b. Süleyman zayıftır, bilmeyerek ezberinde çok hataları olduğundan, bu hadis zayıftır. (bk. Zehebi, Duafa; İbn Hcaer, Tehzib, 3/304)

- “Kim anne-babasının yüzüne şefkat ve merhametle bakarsa, Allah Teâlâ onun için makbul olan bir haccın sevabını yazar.” manasındaki hadis ile devamındaki hadisi Beyhaki rivayet etmiştir. (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 10/265, 266)

Beyhaki’nin konuyla ilgili iki rivayeti de zayıftır.

Birinde önceki hadisin senedinde de geçen Zafir b. Süleyman vardır, zayıftır.

Diğerinde -yalancılıkla itham edilen- Nehşel b. Said (bk. el-Feteni, Tezkiretu’l-Mevduat, 17202) adlı ravi vardır. Bu sebeple bu rivayet de sahih değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun