Odasında haramdan bir iplik olanın duası kabul olmaz mı?

Tarih: 18.10.2016 - 00:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz Aşağıdaki hadis sahih bir hadis midir?
- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu rivayet, -soruda da işaret edildiği gibi- Muhammed b Ahmed Zâhid’in (v. h. 632, m.1234), Terğîbü’s-salat ve teysîr-ül-ahkam isimli Farsça eserinde, hadis olarak geçmektedir. (bk. Mektebetü’l-hakika, İstanbul, s. 193)

Ancak bu rivayete hadis kaynaklarında rastlayamadık.

- Bununla beraber, duanın kabul olmasının şartlarından “ihlas ve helal dairesi” sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, “Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi konusuna gelince; şu sahih hadis bunu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu:

“...Kişi semaya ellerini kaldırıp: ‘Ya Rabb! Ya Rabb!’ diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki?!” (Müslim, Zekât, 19; Tirmizî, Tefsir,3;  Ahmed b. Hanbel, 2/328)

İlave bilgi için tıklayınız:

Haram yiyenlerin duası kabul edilmez mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun