Cennetin kapısında, la ilahe illallah, Muhammedün resulullah yazılı mı?

Tarih: 09.03.2023 - 09:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Taberani’de geçtiği söylenen gökler ve yerler yaratıldıktan 2 bin yıl önce cennetin kapısına lâ ilâhe ilallâh muhammedün resulullah yazıldı hadisi sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, cennetin kapısında "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah" ifadesinin yazılı olduğuna dair hadis rivayetleri vardır.(1)

Soruda geçen rivayete gelince, ilgili hadisin tercümesi şöyledir:

“Gökler ve yer yaratılmadan iki bin yıl önce cennetin kapısında: ‘Muhammed Allah’ın resulüdür, Ali ise resulullah’ın kardeşidir.’ diye yazılmıştır.”(2)

Arapça web sitelerinde “Lâ ilâhe illallah” ifadesi de yer almakla beraber, Taberani’de bu ifade yoktur.

Bu hadis rivayetinin zayıf olduğu bildirilmiştir.(3)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Âdem, Hz. Muhammed’i ne zaman öğrenmiştir; Peygamber Efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür?

Dipnotlar:

1) bk. Hakim, Mustedrek, II/615; Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1/116. Yusuf Nebhanî, Hucetullahi ale’l-âlemin, s. 210.
2) bk. Taberani el-Evsat, 5/343.
3) Heysemi, Mecmau’z-zevaid, 9/111.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun