İtikadı düzgün Müslümanlar, cehenneme hiç girmez diyorlar, doğru mudur?

Tarih: 07.01.2015 - 01:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

Aşağıdaki hadislerin kaynakları nedir, sahih midir?
a) Allah’ı Rab, beni de Peygamber bilene, Cehennem haram olur. [Hakim] ...
b) Allahü teala, hiç kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde, günahkarları affeder. [Beyhaki]
c) La ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar. [Buhari, Müslim, Tirmizi]
d) Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır. [Ebu Nuaym]....
e) Ümmetime ahirette azap yoktur. Kıyamette onlar yerine bedel olarak batıl din ehlinden bir kafir verilir. Bu onların Cehennemden fidyesidir. [Hatib, İbni Neccar] ...
f) Ümmetim, ümmeti merhumedir, mukaddestir, mübarektir, kıyamette onlara azap yoktur. Azapları ancak dünyada aralarındaki fitnelerledir. [Taberani, İbni Asakir]
g) İmam-ı Rabbani hazretleri, itikadı doğru olan yani küfür pisliği olmayan müminlerin, günahkar olsa da, Cehenneme hiç girmeyeceğini bildirmektedir. (1/266)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

“Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesap ve azab görmeden cennete koyacağını vaad etti, aynı zamanda her bin kişiyle birlikte yetmiş bin kişi ve O'nun rahmet elinin avuçlamasıyla üç avuç Müslümanı da koyacağını vaad etti.” (Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyame, 12)

Bu hadis-i Şerifte olduğu gibi muhtelif rivayetlerde hesapsız ve azapsız olacak cennete girecek müminlerin olduğu müjdelenmektedir.

Dolayısıyla imanı ve itikadı sağlam olup, Allah Teala'nın tüm yasaklarından kaçan, bütün emirlerini yerine getirmeye gayret eden Müminlerin bu insanlar arasında olacağı ümid edilir.

Ancak insanın her an, Allah'ın gazabından korku ile Onun mağfiretini ümid etme arasında olması gerekir.

Cevap 2:

a) Allah’ı Rab, beni de Peygamber bilene, Cehennem haram olur. [Hakim]

Bu lafızlarla bir hadis rivayeti bulamadık. Hakim, I, 699. sayfada 1905 numaralı hadiste,

 "Sabah akşam Rab olarak Allah'tan, din olarak İslamdan, Peygamber olarak Hz. Muhammed'den (asm) razıyım diyen her kulu, kıyamet gününde razı etmek Allah Teala üzerinde bir haktır."

şeklinde bir ifade mevcuttur. Hakim bu rivayetin sahih olduğunu belirmiştir.

b) Allahü Teala, hiç kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde, günahkarları affeder. [Beyhaki]

Benzer bir rivayet Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 39'da nakledilmektedir. İmam Tirmizi bu rivayetin "Hasen" olduğunu söylemiştir.

c) La ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar. [Buhari, Müslim, Tirmizi]

Buhari'deki rivayetin anlamı şu şekildedir: Peygamber (asm) buyurdu ki:

"La ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayr (yani iman) bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayr bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayr bulunan kimse cehennemden çıkacaktır." (Buhari, İman, 33)

Bu rivayet sahihtir.

d) Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır. [Ebu Nuaym]

e) Ümmetime ahirette azap yoktur. Kıyamette onlar yerine bedel olarak batıl din ehlinden bir kafir verilir. Bu onların Cehennemden fidyesidir. [Hatib, İbni Neccar]

f) Ümmetim, ümmeti merhumedir, mukaddestir, mübarektir, kıyamette onlara azap yoktur. Azapları ancak dünyada aralarındaki fitnelerledir. [Taberani, İbni Asakir]

Bu rivayet yakın lafızlarla Ebu Davud, Fiten ve Melahim, 7'de geçmektedir. Bu rivayetin zayıf olduğu belirtilmiştir.

g) İmam-ı Rabbani Hazretleri, itikadı doğru olan, yani küfür pisliği olmayan müminlerin, günahkar olsa da cehenneme hiç girmeyeceğini bildirmektedir. (1/266)

İmam Rabbaniye ait olan bu ifadeler hadis değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır hadisi.
Cehennemden çıkış var mıdır? Günah işleyen müminler...
"Kıyamet günü Allah, her müslümana bir yahudi veya hıristiyan verir.
"Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir.
Halk arasında bir düşünce var: Yalnızca peygamberler direkt cennete...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun