Cehenneme giden mümin olacak mı?

Tarih: 14.12.2023 - 10:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cehenneme giden mümin olacaksa, bunlar oradan çıkıp cennete gidecek mi, yoksa orada sonsuz olarak kalacak mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zerre miskal imanı bulunan bir kimsenin, netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.

- Sahih hadiste, mümin olarak cehenneme gidenlerin de olacağı ve cezalarından sonra cennete konulacağına dair açık ve net ifadeler vardır.(1)

Demek ki, büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen ve affedilmeyip cehenneme atılan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkartılıp cennete girerler.

Mümin olarak ölenlerin ebedi cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili ayetler ise kâfirler hakkındadır. 

- Konuyla ilgili diğer bazı sahih hadisler şöyledir:

“Ehl-i tevhitten bazı insanlara cehennemde azap edilecek ve nihayet cehennemde kömür gibi olacaklardır. Sonra kendilerine rahmet ulaşacak ve cehennemden çıkarılarak, cennetin kapılarına bırakılacaklardır. Cennet ehli onların üzerine su serpecek, sel birikintisinde çalı çırpının bitmesi gibi bitecekler, sonra cennete gireceklerdir.”(2)

Tirmizi’nin “hasen sahih” dediği bu hadis-i şeriflerde cehennemden çıkarılıp cennete konulacak kimsenin hâli bildirilmektedir.

“Hakkıyla ateş ehli olan cehennemliklere gelince: Şüphesiz ki onlar cehennemde ne ölürler ne de dirilirler. Lakin birtakım insanlar vardır ki, günahları sebebiyle (yahut) hataları sebebiyle kendilerine ateş isabet etmiş ve onları adamakıllı öldürmüştür. Nihayet (yanıp) kömür oldukları zaman (onlar hakkında) şefaate izin verilecek. Ve takım takım getirilerek cennet nehirlerine dağıtılacaklar. Sonra (cennetliklere hitaben): ‘Ey cennetlikler! Şunların üzerine su serpin.’ denilecek, bu suretle sel kalıntısında ot biter gibi bitecekler.”(3)

Buradaki ölüm olayı iki şekilde yorumlanmıştır:

1) Buradaki ölümden maksat hakiki ölümdür.

2) Maksat hakiki ölüm değildir. Ancak çektikleri ızdıraptan dolayı hissiz kalırlar.

“Allah, merhameti sebebiyle cehennem halkından dilediği kimseleri cehennemden çıkarmak istediği zaman, meleklerine 'Lâ ilâhe illallah / Allah’tan başka ilah yoktur.' diyenlerden yüce Allah’ın merhamet etmek istediklerinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseleri cehennemden çıkarmalarını emreder. Melekler, bu kimseleri cehennemde alınlarındaki secde izlerinden tanırlar. Cehennem ateşi Âdemoğlunun alındaki secde izi hariç her şeyini yakar. Alındaki secde izini yakmayı Allah cehennem ateşine haram kılmıştır. Melekler onları cehennem ateşinden yanmış olarak çıkarırlar. Üzerlerine hayat suyu dökülür. Bu su sayesinde sel yatağında biten bitkiler gibi cehennemden çıkartılan kimsenin bedeni yeniden oluşur.”(4)

"Tevhit ehlinden olanlar, cehennemden çıkar ve cennete girerler."(5)

Tirmizî “hasen sahih” dediği bir rivayette kalbinde zerre kadar imanı olan kimsenin cehennemden çıkartılacağı bildirilmektedir:

“Cehennemdeki müminler için 'Allah’tan başka ilah yoktur.' diyen ve kalbinde arpa tanesi kadar iman bulunan kimseyi cehennemden çıkarın; 'Allah’tan başka ilah yoktur.' diyen ve kalbinde buğday tanesi kadar iman bulunan kimseyi cehennemden çıkarın; 'Allah’tan başka ilah yoktur.' diyen ve kalbinde zerre kadar iman bulunan kimseyi cehennemden çıkarın denir.”(6)

Bu sahih hadis-i şerifte zerre kadar imanı olup büyük günahları sebebiyle cehenneme giren müminlerin cehennemden çıkartılıp cennete konulacağı açık ve net bir şekilde bildirilmektedir.

Aşağıdaki hadis-i şerifler de aynı hakikati dile getirmektedir:

Cehennem ehlinden, çıkışı en son olan kişiyi ben biliyorum. Bir adam cehennemden sürünerek çıkacak ve “Ey Rabbim! İnsanlar cennette yerlerini kaptılar.” diyecektir. Bunun üzerine kendisine, “Cennete git ve cennete gir.” denilecektir.

O da cennete girmek için gidecek ve yerlerin insanlar tarafından kapıldığını görecek, geri dönecek ve “Ey Rabbim! İnsanlar yerleri aldılar.” diyecektir.

Bunun üzerine ona, “Eskiden içinde bulunduğu zamanı hatırlıyor musun?” diye sorulacak, o da “Evet.” diyecektir. Sonra kendisine, “Dile.” denilecektir. Bunun üzerine adam, “(Ya Rabbi!) Sen bir meliksin, benimle şaka mı ediyorsun.” diyecektir.

Sahabi Abdullah ibn Mesud (ra) “Bu arada Resulullah’ın azı dişleri görünecek derecede güldüğünü gördüm” demiştir.(7)

“Ümmetimden bir grup, benim şefaatim ile cehennemden çıkarılacak ve kendilerine cehennemiyyun adı verilecektir.” (8)

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak Cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten) sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın.’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…”(9)

Bu sahih hadisler de gösteriyor ki, mümin olarak vefat eden ama günahları nedeniyle cehenneme giren müminler, bu günahlarından arındıktan sonra cennete gireceklerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cehennem kâfir olarak ölenler neden ebedidir?

Kaynaklar:

1) bk. Buhari, Tevhid 19, 31, 36, 37; Müslim, İman 322, 334; Muvatta, 1/212.
2) Tirmizî, Cehennem, 8.
3) Müslim, İman, 306; İbn Mace, Zühd, 37; Ahmed b. Hanbel, III, 11.
4) Müslim, İman, 299; bk. Buharî, Rikak, 51, No: 6192; İbn Mâce, Zühd, 38, 4326.
5) Tirmizî, İman, 17.
6) Tirmizî, Cehennem, 8.
7) Tirmizî, Cehennem, 8.
8) Tirmizî, Cehennem, 8.
9) Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun