Cehennemde azap çekecek olan sadece nefis mi?

Tarih: 26.07.2013 - 00:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kalp yalnızca Allah’ın yeridir. Hani melekler bile biz dile getirip uygulamadıkça günah yazmıyor. Yani yalnız Allah biliyor kalpten geçeni.

- Peki bu kafirler tam manasıyla küfür etmiş olmuyor, sadece üzerini örtmüş mü oluyorlar?

- O zaman cehennemde azap çekecek olan sadece nefis mi? Çünkü o imana gelmiyor.

- İnsandaki Allah’ı hatırlatan latifeler insandan alınıp Allah’ı inkar edenler mi cehennemde azap çekecek?

- Ene mi, nefis mi, kalp mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İman ve küfür, sadece belli bir yerde kalmaz, insanların bütün latifelerine sirayet eder. Tam “insan-ı kâmil” bir müminin aklı, kalbi, ruhu, nefsi ve diğer latifeleri mümin olduğu gibi, tam kâmil bir “insan-ı kâfir”in de aklı, kalbi, ruhu, nefsi ve diğer latifelerinin hepsi kâfir olur.

Bu sebeple, cennet, insanın maddi-manevi bütün insanlık bünyesine hitap ettiği gibi, cehennem de bütün bunlara hitap eder.

Kur’an ve sünnette haşr-i cismani (insanların hem ruh hem beden olarak diriltilmesi)nin özellikle vurgulanması, bu hakikatin tahakkukuna yönelik yapılan bir vurgudur.

“Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı, kapladığı kimseler var ya işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/81)

mealindeki ayette bu gerçeği altı çizilmiştir.

- Bu açıdan denilebilir ki, cennette her organın, her latifenin hususi bir mükâfatı, cehennemde ise hususi bir mücazatı vardır. Ve bu organların ve latifelerin işledikleri sevap veya günah derecesine göre ceza ve mükâfatları farklılık arz eder..

- Bununla beraber, kalbinde zerre kadar iman taşıyan kimseler cezalarını çektikten sonra, Allah’ın lütuf ve keremiyle cehennemden çıkartılacak ve cennete yerleştirilecektir. (Kenzu’l-Ummal, h. no: 126; Mecmau’z-Zevaid, h. no:18441)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun