Cehennemlik Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

“Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır.” (bk. Bakara, 2/284; Al-i İmran, 3/129; Maide, 5/18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfirlerin affı diye bir şey olmaz. O hâlde, ayetin işaretinden şunu anlıyoruz: “Allah, günahkâr müminlerden, dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır, daha sonra cennete alır.”

Şu hadis-i şerif bu manayı desteklemektedir. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak Cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten) sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın.’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…” (Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149).

Zerre miskal imanı bulunan bir kimsenin, netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair ehl-i sünnet âlimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.

Mümin olarak ölenlerin ebedi cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili ayetler ise kâfirler hakkındadır. 

İlave bilgi için tıklayınız: 

Cehennemden çıkış var mıdır?  

Müminin mümini öldürmesi küfür müdür? ... 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun