Cehennemlik Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

“Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır.” (Bakara, 2/284; Al-i İmran, 3/129; Maide, 5/18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfirlerin affı diye bir şey olmaz. O halde, ayetin işaretinden şunu anlıyoruz: “Allah, günahkâr müminlerden, dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır, daha sonra cennete alır.”

Şu hadis-i şerif bu manayı desteklemektedir. Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurmuştur:

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak Cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten) sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…” (Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149).

Zerre miskal imanı bulunan bir kimsenin, netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.

Mümin olarak ölenlerin ebedi Cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili ayetler ise kafirler hakkındadır. 

İlave bilgi için tıklayınız: 

Cehennemden çıkış var mıdır?  

Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir,.. ayeti hakkında bilgi verir misiniz?

60620 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR