Cinlerin gökten haber aldıkları doğru mu?

Tarih: 01.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'de bir zamanlar cinlerin göklerde oturulacak yerlerde oturdukları ve oralardan haberler aldıkları yazılıdır. Cinlerin eskiden gökten haber aldıkları doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Melekler, kâinatta cereyan eden bazı hadiseleri kendi aralarında konuşurlar. Dünyaya yakın gökte de bu tür konuşmalar söz konusudur. İşte cinler meleklerin konuşmalarını dinlemek üzere dünya semasına çıkıp kulak hırsızlığı yapıyorlardı. Sonra gelip, doğruların yanında bir sürü yalan da ekleyerek kâhinlere ve benzerlerine naklediyorlardı. Onlar da bunları diğer insanlara haber verip, olağanüstü bir konumda olduklarını göstermeye çalışıyorlardı.

Mesela, Hz. Muhammed (a.s.m)’in geleceğini de haber vermişlerdi. İnsanların başına gelecek bazı olaylardan da haber veriyorlardı. Hz. Peygamber (a.s.m), peygamber olarak gelmesiyle birlikte, yarım yamalak bu bilgi kaynaklarını ortadan kaldırdı ve bunlara inanmanın doğru olmadığını vurguladı. Özellikle vahye bir şüphe bulaşmamak için şeytanlar / cinler gök cisimleriyle taşlanarak kovulmuştur.

Kur’an’da “Gaybı ancak Allah bilir.” mealindeki ifadenin anlamı şudur: Hiçbir varlık Allah’ın izni olmadan bir gaip bir şeyi bilemez. Hiç kimse mutlak gaibi bilemez. Mutlak gaip, Allah’ın ilmindeki gaiptir. Bunu -peygamberler dahil- kimse bilemez. Fakat Allah dilediği elçisini vahiy yoluyla -ve elçinin izinden giden samimi kullarını ilhamla- bundan haberdar edebilir.

Cinlerin kulak hırsızlığıyla almış oldukları bu bilgilerin mutlak gaiple ilgisi yoktur. Onlar meleklerin bilgisi dahilinde olan izafî gaipler hakkında kulak hırsızlığı yaparak bilgi sahibi oluyorlardı. Bu izafî gaip için şu örneği de verebiliriz: Güneş'in tutulması yüzde doksan dokuz insanlar için bir gaiptir. Fakat bu işle ilgilenen bilim adamları -belli hesaplarla- bunu çok net biliyorlar.

İlave bilgi için tıklayınız:

"… göğü yıldızlarla bezedik… ayetini açıklar mısınız?

Gaybı Allah'tan başka bilen var mıdır?  Evliyalar gaybı bilebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun