Cin ve şeytanların kulak hırsızlığı yapmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 13.09.2006 - 23:54 | Güncelleme:

Soru Detayı
Âyetle semanın kapıları kapanıp, kulak hırsızlığı olayı kalkmış olmasına rağmen, zamanımızda vahiy inmediği için, bu kulak hırsızlığı olayı devam ediyor olabilir mi? Ve bu şekilde çoğu yanlış da olsa, bir kısım olacak nevinden söylenen cüz'i hadiselerin söylendiği şekilde gerçekleşmesi, bu kulak hırsızlığı olayına ya da mutlak gayb değil de nisbi gayb tanımına sokulabilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asm)'in doğumundan sonra, artık cin ve şeytanların semada meleklerin konuşmalarına, kulak hırsızlığı yapmaları sona ermiştir.

Cinler henüz Peygamberimiz (asm)'in bi'setinden haberdar değillerken göğe çıkar, mele-i âlâ'da konuşulan şeyleri kulak hırsızlığı ederek çalarlardı. Buna bir çok şey ilâve eder, insanlara aktarırlardı.

Peygamberimiz (asm)'in bi'setinden cinlerin haberi yoktu. Her zamanki gibi gökten bir şeyler öğrenmeye kalkıştılar; fakat yakıcı ateşlerle, şiddetli bekçilerle karşılaştılar. Bundan irkilerek sebebini araştırmaya başladılar. Yeryüzüne akın ettiler. İçlerinden bir grup, Peygamberimiz (asm)'i ashabı ile birlikte Nahle'de namaz kılarken buldu. Okuduğu Kur'an'ı dinlediler; güzelliği ve mükemmelliği karşısında hayret ettiler. Bunların üç ilâ on veya dokuz nefer oldukları ifade edilmektedir.

Peygamberimiz (asm) onlara İslâm'ı öğretti (Müslim, 1, 332; Kitabu's-Salat, hadis no: 150-153; Ebû Davûd, 1,10)

Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır.

“Onları, taşlanmış, (kovulmuş) her şeytandan koruduk ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onunda peşine açık bir alev sütunu düşmüştür, ve şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.” (1)

Kahinler yoluyla cinlere casusluk yaptırılıp haber getirttikleri konusunda Bediüzzaman da şöyle bildirmektedir:

“Resul-i Ekrem (asm) dünyaya geldikten sonra, özellikle veladet / doğum gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki; şu hadise şu yıldızların düşmesi şeytanların ve cinlerin gaybe ait haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resuli Ekrem (asm) vahiy ile dünyaya çıktı. Elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kahinlerin ve gaibten haber verenlerin ve cinlerin ihbarlarına sed çekmek lazımdır ki, vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet bi’setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara son verdi. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmiş."

(1) bk. Hicr, 15/17-18; Şuara, 26/212; Saffat, 37/7.

(Arif Aslan, Şeytan ve Cinler)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun