Gaybı veli zatlar bilebilir mi?

Tarih: 01.12.2006 - 16:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cin suresinin 26. ayetinde, gaybı sadece Allah'ın bileceği ve bunu dilediği kadarını peygambere bildiriceği yazıyor...
- Bu ayetten yola çıkılarak, evliyaların da bilebileceği sonucuna nasıl varabiliyoruz?
- Ayet, sadece "peygambere" ifadesini kullanmış. Peygamberle veli zatlar ise bir değiller.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) ..." (Cin, 72/26 ve 27)

Gaybı yalnızca Allah'ın bildiği, bu konuda O'nun hoşnut olup seçtiği elçinin dışında -cinler dahil- hiç kimseye bilgi vermediği ifade buyurulmuştur. Al­lah'ın hoşnut olup seçtiği elçiden maksat peygamberler, onlara bildirdiği gayb bil­gileri ise ilâhî vahiyler ve haberlerdir ki bunlar da onların peygamber olduğunu gösterir. Meselâ Hz. Peygamber (asm)'e kıyamet gününde ve âhirette meydana gelecek olaylar vb. birçok gayb haberini içeren Kur'an vahyedilmiştir. Şevkânî'nin eserin­de, Kur'an ve vahiy dışında da Hz. Peygamber (asm)'e fıten ve benzeri bazı gayb bilgi­lerinin verildiği zikredilmiş ve âyetin bunlara da işareti söz konusu edilmiştir.

Peygamber yolunda yürüyen kâmil mürşidlere gelince: Cenâb-ı Hak, onlara da yine Resulüllah (asm)'ın nübüvvet nurunun aracılığıyla, gaybın bazı kapılarını açar. Biz buna «keramet» diyoruz. Nitekim Ehl-i sünnet âlimleri, «Evliyanın kerametine inanırız.» derken, Mutezile bunu reddetmiştir. Ehl-i sünnet âlimleri bu konuda şu hadîslerle istidlal etmiştir:

«And olsun ki sizden önceki ümmetlerde ilham alan kişiler bulunu­yordu ki, onlar peygamber değildi. Benim ümmetimde de böyle bir tane varsa, şüphesiz ki o, Hattab oğlu Ömer'dir.» (Sahîh-i Buhari, Lübabu't-te'vîl: IV/317)

«Gerçekten sizden önceki ümmetlerde ilham alanlar vardı. Eğer üm­metimde onlardan (onlar gibi) biri varsa, şüphesiz ki, Ömer b. Hattâb on­lardan biridir.» (Sahîh-i Müslim, Lübabu't-te'vîl: IV/318)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah dilediğine gaybı bildirir mi, ayetlerle delil gösterir misiniz?
Evliyalar gaybı bilebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun