Hesapsız cennete girecek kişilerle ilgili hadis sahih midir?

Tarih: 19.04.2015 - 10:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste ''hesapsız cennete girecek 70 bin kişi ve her bin kişiyle 70 bin daha ve Rabbimiz'in avuçlarından üç avuç insandan'' bahsediliyor?
- Bu hadisi alimlerimiz nasıl anlamışlardır?
- Hadisin belirttiğine göre 70*70= 4 milyar 900 milyon kişi +Rabbimiz'in avuçlarından üç avuç insan -ki belki de bu daha fazladır- hesapsız cennete girecek. Bu durumda sanki itaatkar-asi tüm Müslümanların hesapsız cennete gireceği anlaşılıyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. (Taberani, el-Evsat, 1/128/h. no: 404; el-Kebir, 22/304/h. no:771)

Heysemi, rivayetin senedinde yer alan ravilerin sika (sağlam) olduklarını bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 18709)

- Önce şunu söyleyebiliriz ki, Arap kültüründe “yetmiş, yetmiş bin” gibi ifadeler kesretten/çokluktan kinaye olarak da kullanılabilir. Hadiste, insanları ümitlendirmek adına böyle bir kinaye kullanılmış olabilir.

- İkincisi, Hz. Muhammed (asm)’in ümmeti yaklaşık on beş asırda hayata ayak basan bütün insanlardır. Bu insanlardan -her asırda- İslam dininin mesajını duymayan yüz binlerce insan vardır. Bunların da -Eşari mezhebine göre- hesaba çekilmeleri söz konusu olmadığı bilinmektedir.

Ayrıca ister Müslüman, ister kâfirlerin çocukları olsun, erginlik çağından önce ölenlerin sayısı da -her asırda- yüz binlercedir. Bunlara da hesap söz konusu değildir.

Keza, -her asırda- aklı başında olmadığı için sorumlu olmayan yüz binlerce insan vardır ki, İslam’a göre bunlar da sorguya çekilmez.

Bununla beraber, genel olarak Müslümanların (on beş asırdaki) sayısını da dikkate aldığımızda hadisteki ifadenin anlaşılabilir olduğunu görebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun