Hapşırınca elhamdülillah... diyen, kulak ve dil ağrısı çekmez mi?

Tarih: 01.02.2016 - 09:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim hapşırdığı zaman 'elhamdülillahi Rabbi'l-âlemine alâ külli hâlin ma kâne' derse ebediyen ne kulak ne dil (ne de karın) ağrısı çeker." (Kütüb-ü Sitte, IX/426)
- Şimdi biri böyle dedi mi bütün dil ağrısı kulak ağrısı ve karın ağrısı bir daha olmayacak mı?
- Böyle diyen birinin ya karnı ağrırsa kulağı ağrırsa bu hadise yalan mı diyeceğiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisi, Buhari (Sahihinde değil), “el-Edebu’l-Müfred”inde (Riyad, 1419/1998, 1/504), Hz. Ali’den mevkuf (onun sözü) olarak rivayet etmiştir.

- İbn Hacer, Buhari’nin bu rivayetine dikkat çekmiş ve ravilerinin “sika-güvenilir” olduklarını ve bu tür sahabe sözlerinin merfu hükmünde yani Peygamberimiz (asm)'den duydukları hadisler olduğunu bildirmiştir. Çünkü bu tür bilgiler, ancak Peygamber Efendimizin haber vermesiyle bilinecek şeylerdendir. (bk. Fethu’l-Bari, 10/600)

- Bununla beraber, Buhari’nin bu rivayeti “Sahih”ine almaması, bunu kesin olarak “sahih” görmediğine delalet etmektedir. Nitekim, bu eseri tahkik eden Nasıruddin el-Elbani, bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y, ilgili talik; Daifu Edebi’l-Müfred,1/86)

-Taberani de Hz. Ali’den merfu, yani Peygamber Efendimiz (asm)'in sözü olarak rivayet etmiş, fakat senetteki bazı ravilerin “teferrüd ettiklerine /rivayette yalnız kaldıklarına”dikkat çekerek hem ilgili ravilerin zayıf olduklarına hem de dolaylı olarak hadisin de zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Taberani, el-Evsat, 7/155)

İbn Hacer de Taberani’nin bu rivayetinin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Fethu’l-Bari, a.g.y)

- Bu hadisin zahiri ifadesi, realiteye de aykırıdır. Çünkü, bunu söyleyenlerin de dişleri, kulakları ağrır. Bunu herkes deneyebilir. Şayet sahih olsa bile, bu takdirde Hz. Ali (ra)’nin bunu söylerken hangi bağlamda ve hangi kayıtlarla söylediğini bilemiyoruz.

Bununla beraber, “hapşıranların Allah’a hamdetmesi” ile ilgili birçok sahih rivayetler var, fakat hiç birinde “kulak ve dişin ağrımayacağı”na dair bir ifade yoktur.

Bu anlamdaki hadisler eğer sahih ise, nasıl anlaşılması gerektiği konusunda detaylı bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun