Ben, misvak kullanmakla o derece emredildim ki, üzerime farz kılınacağından korktum, diye bir hadis var mıdır?

Tarih: 26.11.2015 - 01:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Misvak kullanmak Resulullah Efendimize mahsus farzlardandır, diye yazıyor Mevahib-i ledünniyye kitabında?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ben, misvak kullanmakla o derece emredildim ki,  bu konuda bana vahiy indirileceğinden korktum.”

manasındaki hadisi Ebu Yala ve İbn Hanbel, İbn Abbas’tan naklen rivayet etmiştir. Müniziri, hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. et-Terğib, 1/101)

Taberani ve İbn Hanbel’in bir rivayetinde ise mealen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Misvak kullanmam öyle emredildi ki, bana farz olacağından korktum.” (et-Terğib, 1/101-102).

- “Misvak kullanmak Resulullah Efendimize mahsus farzlardandır.” şeklindeki alimlerin yorumu, Abdullah b. Ebi Hanzala’nın şu rivayetine dayanır:

“Resulullah, önce her namaz vaktinde abdest almakla emr olundu. Bu husus kendisine fazla sıkıntı verince, (Abdest yerine) her namaz vaktinde misvak kullanması emredildi.” (bk. el-Mevahibu’l-Ledünniye, 2/315)

Ancak bu rivayette “müdellis” (ravilerin isimlerini farklı gösteren) bir ravi olduğundan hadis zayıf sayılmıştır. (bk. el-Mevahibu’l-Ledünniye, a.y)

Bunun vacip olmadığını söyleyen alimlerin delili ise, şu hadistir:

“İbn Mace’nin Ebu Umame’den naklen yaptığı rivayete göre Efendimiz şöyle buyurdu:

“Cibril/Cebrail her gelişinde bana misvak kullanmamı o kadar tevsiye etti ki, bana ve ümmetime farz kılınacağından korktum.” (bk. et-Terğib, a.y)

Ancak bu hadis rivayeti de zayıf kabul edilmiştir. (bk. el-Mevahibu’l-Ledünniye, a.y)

İlave bilgi için tıklayınız:

MİSVÂK

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun