Cimrinin yemeği hastalıktır, cömertin yemeği şifadır, hadisi nerede geçmektedir?

Tarih: 21.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Cimrinin yemeği hastalıktır, cömertin yemeği şifadır, hadisi nerede geçmektedir? Bu hadis sahih midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet “Cömert kişinin yemeği şifadır. Cimrinin yemeği ise hastalıktır.” anlamında bir hadis rivayeti vardır. (bk. Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, h. no: 8053)

Bazı alimler hadisin senedindeki raviler “sikadır” derken, diğer bazıları ise senedinde meçhul ravilerin bulunduğunu, dolayısıyla bunun sahih olmadığını bildirmişlerdir. Ancak ravileri “sika” görenler de içinde bulunana “Mikdam b. Davud” adındaki ravinin zayıf olup eleştirildiğini de belirtmişlerdir. (bk. Münavi, Feyzu’l-Kadir, 4/264)

Münavi, bu eserinde çekimser görünürken, diğer bir eseri olan “et-Teysir” de senedindeki ravilerin “sika” olduğuna hükmetmiştir. (bk. et-Teysir, 2/115)

İbn Hacer de “Mikdam” adındaki ravinin eleştirildiğine işaret etmiş ve yaramaz olduğunu bildirmiştir. (bk. Lisanu’l-Mizan, 6/84)

- Acluni de bu konuda alimlerin farklı yorumlarına yer vermiştir. Örneğin, Ebu Ali es-Sadefi, ravilerin sika olduğunu, fakat hadisin (mana olarak) çok garip ve pek acaip olduğunu bildirmiştir. (bk. Acluni, 2/43)

Buna mukabil, İbn Hacer bu rivayetin “münker” (kabul edilmeez) derken, Zehebi, bunun yalan/ uydurma olduğunu bildirmiştir. İbn Adi ise, senedinde meçhul ravilerin bulunduğunu ve bunun uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Sehavi, el-Mekasıdu’l-Hasene, 1/436; Acluni, a.g.y).

Hülasa: Alimler tarafından bu kadar eleştirilen bu rivayeti yorumlamanın bir manası olmadığını düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun