Peygamberlik mührü hakkındaki rivayetler sahih midir?

Tarih: 24.12.2021 - 14:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayete göre İsfahan’da Zerdüştî bir aileye mensup iken Hıristiyanlığa geçen Selmân-ı Fârisî, orada ölmek üzere olan bir rahipten Arap bölgesinde İbrahim peygamberin dini üzere gönderilecek son nebînin gelmesinin çok yakın olduğunu, onun kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mühründen tanınacağını öğrenmiştir. (Müsned, V, 354, 438, 441-444; İbn İshak, s. 68-69; İbn Hişâm, I, 175, 177)
- Dinler tarihi konusunda bilgili biriyim. Açıkçası peygamberlik mührü bana doğru bir şey gibi gelmemekte. Özellikle Selman-ı Farisi gibi Ehl-i Kitap kişilerin Peygamberlik Mührü’nden bir peygamberlik delili çıkarmaları ve bu mührün önceki peygamberlerde de olması bana uydurma gibi gelmekte.
- Sizden ricam, bu tür rivayetler sahih midir değil midir yardımcı olabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda gelen değişik rivayetlerin sıhhati konusunda şüpheler bulunduğundan, kalbi tatmin eden bir bilginin oluşmasını engellemiştir.

Bununla beraber, sahih hadis kaynaklarında da bu konuya işaret edilmekte, Hz. Peygamber’in (asm) kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, siğile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği, hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir.

Örneğin, Ebu Rimse isimli bir kimse, tabipler ailesinden bir doktor olduğunu, omuzları veya kürek kemikleri arasında bulunan ve bir güvercin yumurtası büyüklüğünde olan bir et parçasını -ameliyatla- alabileceğini bildirmiş, bunun üzerine Efendimiz (asm) “Onu oraya koyan onu tedavi etmektedir.” buyurmuştur. (İbn Hanbel, Müsned, 2/227)

Diğer bir rivayette Peygamberimiz (asm) cevap olarak “Hayır! Onun tabibi onu yaratandır.” buyurdu. (İbn Hanbel, Müsned, 2/228)

Muhakkik, Şuayb el-Arnavut ve arkadaşları, bu iki rivayet için de “senetteki ravilerin sika olduğunu, dolayısıyla hadisin sahih olduğunu” bildirmiştir. (bk. İbn Hanbel, 7108/Talik)

Diğer sahih bir rivayette Saib b. Yezid, “Hz. Peygamberin (asm) arkasına gittim ve güvercin yumurtası büyüklüğünde olan iki omuzu / kürek kemiği arasında bulunan nübüvvet hatemini / mührünü gördüm.” demiştir. (bk. Buhari, Vudu, 40)

Yine sahih bir rivayete göre, Cabir b. Semüre “Ben Resulullah’ın (asm) sırtında güvercin yumurtası büyüklüğünde bir hatem / mühür gördüm.” demiştir. (bk. Müslim, Fezail, 110)

Tirmizi de Cabir b. Semüre’nin Hz. Peygamberin (asm) hatemini / nübüvvet mührünü gördüğüne dair rivayete yer vermiş ve bunun "sahih, hasen olduğunu" bildirmiştir. (Tirmizi, Menakıb, 11)

İbn Hacer bu konudaki değişik rivayetleri zayıf kabul ederken, bir kısmını da sahih kabul etmektedir. Keza, İbn Hacer’in sahih diyen alimler arasında yer alan Kurtubi’nin de şunları söylediğini bildirmiştir:

“Sabit / sahih olan hadislere göre, Hz. Peygamberin (asm) nübüvvet mührü, güvercin yumurtası büyüklüğünde, bariz / açıkça görülen kırmızı renkte sol küreğinin yanında bulunuyordu. Bu konuda sahih ve sabit olan hadislerin ittifakı vardır.” (Fethu’l-Bari, 6/563)

Bütün bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, Hz. Peygamberin (asm) nübüvvet mührü sahih rivayetlerde bizzat görenlerin şahadetiyle sabittir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun