Her kim abdestli olarak sabahtan Mühr-ü şerife baksa... rivayeti sahih mi?

Tarih: 03.04.2017 - 00:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayetlerin kaynağı ve sıhhati nedir?
- Sahihse orijinal Arabça metinlerini de ekleyebilir misiniz?
- "Bu Mühr-ü şerifin faydalarından biri, her kim abdestli olarak sabahtan Mühr-ü şerife baksa akşama kadar, ayın evvelinde baksa ayın sonuna kadar, yılın evvelinde baksa yılsonuna kadar, yola çıkarken baksa gittiği yerden dönünceye kadar geçen zamanlar, kendisi için hayırlı ve mübarek olur. Mühr-ü şerife baktığı sene içinde ölürse, imân ile âhirete göçer.” (Tirmizi)
- “Kim Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin nübüvvet mührünü yazıp Ramazan ayının yarısı gelince onun suyu ile iftar ederse Hakk’a yürüyeceği zaman can acısını görmez.” (Tirmizi)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Tirmizi’de Hz. Peygamber (asm)'in hateminden / mühründen söz edildiği yerlerde her iki sorudaki bilgilere de rastlayamadık. (bk. Tirmizi, Sünen, h.no: 3643, 3644; Tirmizi, Şemail, h.no: 15, 680)

- Hz. Peygamber (asm)'in Şam’a giden ticaret kervanıyla birlikte olduğu yolculukta meşhur Rahib Bahîra’nın onu ahir zaman peygamberi olarak tanıması olayında nübüvvet mühründen de söz edilmiştir. (bk. Acluni, 1/58-60)

- Merkezu’l-Fetva adlı ilim heyeti, bir soru üzerine ilgili kıssayı ve Mührün varlığını doğrularken, halk arasında dolaşan “Kim  bu mühre bakarsa veya yazarsa şöyle olur, böyle olur...” gibi bazı sözlerin doğruluğunu gösteren hiçbir delilin bulunmadığını ve mana itibariyle de bu ifadelerin İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu bildirmişler. (bk. Merkezu’l-Fetva, Rakam: 60440)

- Bu bilginin kaynağı -kuvvetli ihtimalle- Yahudiler gibi bazı din düşmanları tarafından uydurulmuştur.

Nitekim, yıllar önce “Türbedar Şeyh Ahmed” masalı da böyle halk arasında rağbet görmüştü. Bir Arap sitesinde “matbu bir kağıdın ortada dolaştığından söz eden" bir soruya özetle şu cevap verilmiştir. “Bu bilgiler zayıf, batıl ve uydurmadır.” (bk. Şebeketu Yes’eluneke)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun