Cennette pişmanlık ve gıpta var mıdır?

Tarih: 13.04.2015 - 05:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cennete giren müminlerin hiçbir şeyden değil dünyada iken Allah’ı zikretmeden geçirdikleri boş vakitleri için pişman olacağını bildiren bir hadis okumuştum. Bu hadisi bulamıyorum. Böyle bir hadis var mıdır? Bu hadisin anlamı nedir?
- Cennette bir birinin derecesini müşahede edip de gıpta etmek hissi var mıdır?
- Cennet pişmanlık yeri değil. Öyleyse Mümin nasıl pişman olur?
- Desek ki Allah’ı zikretmeden geçirilen vaktin sanki cezası pişmanlıktır. Bu da akla geliyor ki, Allah bizim Onu zikretmeden geçirdiğimiz boş vakit için işlediğimiz günahları bile örterek bizleri Cennetine koyabilecek Rahim sahibidir.
- Böyle olduğu takdirde Cennette nasıl pişmanlık olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Cennet ehli, başka hiçbir şeye değil, sadece, dünyada Allâh’ı zikretmeksizin geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedâmet duyarlar!” anlamında bir hadis vardır. (bk. Taberani, el-Mucamu’l-Kebir, 20/93/h. no:182).

- Heysemi, bu hadisin senedindeki ravilerin sika olduklarını, yalnız Taberani’nin şeyhi İbrahim es-Suri hakkında farklı değerlendirmelerin olduğunu bildirmiştir. (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 10/ 73-74)

Hadiste “Nedamet/pişmanlık” değil, üzüntü manasına gelen “tahassur/hasret” kavramı kullanılmıştır.

Bu hasret, insanları gerçekten her zaman üzüntüye boğan bir halet-i ruhiyeyi değil, bir anlık “keşke” ile ifade edilen bir arzuyu gösterir. Bu, şehitlerin yeniden dünyaya gelip tekrar Allah yolunda şehit olmak istemeleri gibi bir arzudur.

- Cennette başkasının derecesine gıpta ile bakıp huzursuz olmak diye bir şey yoktur.

“Kim iman eder ve durumunu düzeltirse, artık ne bir korku vardır onlara ne de mahzun olurlar.” (Enam, 6/48)

mealindeki ayet ve benzerlerinde bu gerçek ifade edilmiştir.

A'raf suresinin 43. ayetinde yer alan "Kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız.” mealindeki ifadenin bir anlamı şudur:

"Cennetliklerin dereceleri, kemal ve noksanlıklarına göre farklı farklıdır. Ancak, Allah onların kalplerinden kıskançlık ve hasedi silmiş atmıştır. Bu nedenle, daha düşük derecede olanlar, ileri derecede olanlara kıskanıp hased etmezler." (bk. Râzi, Mefâtih ilgili ayetin açıklaması)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun