Cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ay gibidir, sözü hadis mi?

Tarih: 06.12.2016 - 01:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ay gibidir. Onlardan sonra gelenlerin ki ise kıymet ve paha bakımından gökteki en parlak yıldız gibidir. Onlar eşleriyle cinsel ilişkide bulunurlar, ama dilemedikçe doğurmaz ve üremezler. Ölmezler, uyumazlar… Çünkü lezzetlerinin çokluğu, yiyecek ve içeceklerinin sürekliliği nedeniyle yaşantıları eksiksiz ve tamdır. Oradaki ebedilikleri arttıkça güzellikleri, gençlikleri, kuvvet ve olgunlukları da artar. Cennet onların hoşluk, yakışıklılık, güzellik ve parlaklıklarını da arttırır. Cennete olan rağbet ve tutkuları daha bir artar. Cennet, onlar için çok kıymetli, pahalı, lezzetli ve tatlı olur. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: “Orada temelli kalırlar, hiç ayrılmak istemezler.” (Kehf, ıs/108 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi , saife 471)
- Bu hadisin sıhhati nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen şekliyle bir hadis rivayeti bulamadık. Ancak burada geçen bazı bilgiler bazı hadislerden alınmıştır.

Örneğin, “Cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ay gibidir. Onlardan sonra gelenlerin ki ise gökteki en parlak yıldız gibidir. Her adam için iki eş vardır...” anlamındaki bilgi, sahih hadistir. (Müslim, Cennet 6)

Cennette çocuğun olup olmayacağı konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Bu ihtilaf da farklı hadis rivayetlerinden kaynaklanır. Örneğin:

“Mümin cennette çocuk sahibi olmayı arzu ederse, annenin gebe kalması, doğurması ve çocuğun olgun yaşa gelmesi, hepsi bir saat içinde -müminin arzusuna uygun olarak-gerçekleşir.” (Tirmizî, Cennet, 23; İbn Mâce, Zühd, 39)

Tirmizi bu hadisin “garib” olduğunu belirtmiştir. (a.g.y)

Mümin cennette çocuk sahibi olmayı arzu ederse, bir saat içinde olur, fakat (çocuk yapmayı) arzu etmez.” (Tirmizi, a.g.y)

“Cennet halkı için çocuk söz konusu olmaz.” (Tirmizi, a.g.y)

“Dünyada olduğu gibi, cennette de eşler (cinsel ilişkide bulunur ve) birbirinden hoşlanır, lezzet alır. Yalnız orada çocuk doğmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 26/126).

Farklı yollardan gelen bazı rivayetlerde şu bilgiler vardır:

“Cennette cinsel ilişki var, fakat meni ve ölüm yoktur.” (bk.Taberani, el-Kebir,7479; Ebu Nuaym, Sıfetu’l-Cenne, 393)

İbn Kayyım de bu konuyu işlemiş ve “Cennette ölüm ve meni yoktur.” rivayetinden hareketle, orada çocuğun olmayacağını savunan görüşü benimsemiştir. (bk. Hadi’l-Ervah, 1/247-250)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette evlilik nasıl olacaktır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun