Cennette, atlar ve kılıçlar da mı olacak?

Tarih: 20.03.2015 - 01:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sevgili Peygamberimiz (asm) "Bana şu atımı, kılıcımı... verecekler mi?" diye soranlara "Evet." demiş, ama arkasından da "Orada canlarınızın istediği şeyler sizindir, size verilecektir." mealindeki âyetleri okumuştur. Evet oradaki canlarımız (nefislerimiz) farklıdır ve bu nefisler orada neyi isterse Allah da onu verecektir.
- Bu ifade hadis midir, manası nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen şekliyle bir hadis rivayeti bulamadık. Ancak benzer bir hadis şöyledir:

Bir adam Peygamber Efendimize (asm), “Cennette at var mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de “Allah Teala Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde, kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır." buyurdular.

Bunun üzerine diğer biri de: “Cennette deve var mı?" diye sordu. Ama buna Efendimiz (asm), öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular:

"Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.” (Tirmizi, Cennet 11)

Bir kudsi hadisde haber verildiğine göre, Allah Teâlâ Hazretleri ferman etti ki: “Ben Azimu'ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.”

Bu kudsi hadisi nakleden Ebu Hureyre ilaveten dedi ki: "Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun, (Mealen): 'İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.'” [(Secde, 32/17); Buhari, Bed'ül-Halk 8, Tefsir Secde 1, Tevhid 35; Müslim, Cennet 2]

Konuyu, soruda geçen ayetin mealiyle mühürleyelim:

“Rabbimiz Allah'tır, deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.” (Fussilet, 41/30-32)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun