Cami yapana ve ezan okuyana verilecek sevapla ilgili hadis sahih mi?

Tarih: 06.10.2016 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hafız Heysemi Müsnedü’l-Haris tahricinde bu hadis sıhhati için ne demiştir?
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Her kim Allah rızası için bir mescit yapsa, Allah Teâlâ onun her bir karışına veya her bir arşınına karşılık olmak üzere (cennette) altın, gümüş, inci ve yakuttan kırk bin şehir verir. Her bir şehirde kırk bin saray vardır. Her bir sarayda yetmiş bin ev vardır. Her bir evde kırk bin oda vardır. Her odada kırk bin döşek vardır. Her bir döşeğin üzerinde eş olarak bir hûrî vardır. Her odada kırk bin bakire kızlar vardır. Her bir odada kırk bin sofra vardır. Her sofrada kırk bin tabak vardır. Her tabakta çeşit çeşit yemekler vardır. Allah Teâlâ o veli kuluna bütün eşlerine yetecek miktarda cinsel güç ile yiyecek ve içecekleri tüketme kuvveti verir."
"Her kim Allah’ın mescidlerinden bir mescidin ezanını okuma görevini üstlenir ve bununla sırf Allah’ın rızasını gözetirse, Allah ona kırk bin nebî sevabı, kırk bin sıddîk sevabı ve kırk bin şehid sevabı verir. Onun şefaatiyle kırk bin ümmeti cennete girdirir. Her bir ümmette kırk bin adam vardır. (Ezan okuyan) o kişi için cennetlerinden her bir cennette kırk bin şehir vardır. Her bir şehirde kırk bin saray vardır. Her bir sarayda kırk bin ev vardır. Her bir evde kırk bin yatak vardır. Her bir yatağın üstünde eş olarak hûri vardır. Her bir odanın genişliği dünyadan kırk bin kez daha büyüktür. Her bir zevce ve bakire bu odalardadır. Her bir odada kırk bin sofra vardır. Her sofranın üzerinde kırk bin tabak vardır. Her bir tabağın üzerinde çeşit çeşit yiyecekler vardır. Bütün insanlar ve cinler ona misafirliğe gelseler, onun odalarından bir odanın en küçüğüne sığarlar. Canlarının istediği yiyeceği, içeceği, giyeceği, kokuyu, meyveyi, çeşit çeşit tatlıları bulurlar. Her bir oda bütün bu şeylerle dolup taşmaktadır. Bu müezzin (االله الا اله لا ان اشهد” (eşhedü en lâ ilâhe illallah” dediğinde etrafını yetmiş bin melek kuşatır. Hepsi ona selam verirler ve onun için istiğfarda bulunurlar. (Müsnedü-l'Haris , I, 318-319)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Elbette, cami yapanlara ve ezan okuyanlara verilecek sevapla ilgili birçok sahihi hadis vardır. Ancak soruda geçen rivayete gelince:

- Bu bilgiler bizdeki nüshada, 1/309’da yer almaktadır.

- Bu hadis, çok uzun bir rivayetin bir parçasıdır. Bu uzunluk ve kırk binler, binler (aslında orada kullanılan “elfu elf...”,  milyon demektir), sayılarının peş-peşe dizilişinden de bu rivayetin sahih olmadığı kanaati geliyor insana...

Bununla beraber, bu rivayette yer alan “Davud b. el-Muhabber” adlı ravi yalancı ve hadis uydurmakla bilinir. (bk. İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 6/140)

Yine rivayetin senedinde, bu adamdan sonraki ravi (onun rivayeti aldığını söylediği) “Meysere b. Abdirabbih” adındaki kişi, Buhari, Ebu Davud, Nesai, Yahya b. Main, Darekutni gibi büyük hadis otoriteleri tarafından “yalancı, hadis uyduran, hadisleri terk edilmiş, beş para etmez” gibi kötü vasıflarla damgalanmış bir kişidir. Hatta Ebu Davud’un bildirdiğine göre, kendisi bizzat hadis uydurduğunu itiraf etmiştir. (bk. İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 6/138)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun