Allah’ın azabından güvende olanlardır kimlerdir?

Tarih: 23.03.2022 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Allah, insanların ihtiyaçlarını gidermek için bir kısım insanlar yaratmıştır ki, insanlar ihtiyaç duyunca onlara koşarlar. İşte onlar, Allah’ın azabından güvende olanlardır." (İbn Ömer radıyallahu anh. Taberânî.)
- Burada geçen ihtiyaç nedir, hangi ihtiyaçları içine alır, açıklar mısınız?
- Bu hadis muteber mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen anlamda bir hadis rivayeti vardır. (bk. Taberani, Kebir, h.no: 13334)

Manası aynı da olsa farklı lafızlarla ifade edilen bu hadis rivayeti, âlimler tarafından zayıf kabul edilmiştir. (bk. İbn Adiy, el-Kamil, 7/540; Sehavî, el-Ecvibetu’l-İlmiye; 53; İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 5/411)

İhtiyaçlara gelince, hadisin mutlak ve umumi ifadesinden anlaşılıyor ki, burada zikredilen ihtiyaçta maksat, -maddi, manevi, ilmî, edebî, dünya ve ahiret hayatı için önem arz eden- her türlü ihtiyaçtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun