Benim itaatkar kullarıma bunlardan başka her bir saatte yetmiş bin çeşit hediye bahşederim, ifadesi hadis midir?

Tarih: 17.12.2014 - 05:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ey aziz, malum olsun ki, Hak Taala kutsî hadiste azametle şöyle buyurmuştur:
"Ey insanoğlu! Sen dünyaya nice rağbet ve iltifat edersin ki, o fanidir. Nimetleri geçicidir, hayatı sınırlıdır. Gerçekten benim katımda, bana itaat eden insan için sekiz cennet hazırlamışımdır. Kapıları dahi sekizdir. Her bir cennette zaferandan yetmiş bin bahçe vardır. Her bir bahçede inci ve mercandan yetmiş bin belde vardır. Her bir belde içinde kırmızı yakutta yetmiş bin saray vardır. Her bir sarayda zebercetten yetmiş bin daire vardır. Her bir dairede sarı altından yetmiş bin oda vardır. Her bir oda içinde sarı yakuttan yetmiş bin yatak vardır. Her bir yatak üzerinde süslü ipekten yetmiş bin döşek döşenmiştir. Her bir döşek üzerinde bir huri kızı ve her bir hurinin önünde sarı altından bir sini vardır. Her birsini de renkli cevherlerde yetmiş bin tabak vardır. Her bir tabakta başka çeşit yemek vardır. Her bir saray altında akan dört nehir vardır. Bunlardan birisu, biri süt, biri şarap, biri saf baldır. Her bir nehrin kenarında yetmiş bin ağaç vardır. Her bir ağacın yetmiş bin çeşit meyvesi ve yetmiş bin renk yaprağı vardır. Her bir ağaç üzerinde renkli kuşlardan yetmiş bin çeşit kuş vardır. Çeşitli cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde oturup, müminlere bakarlar. Karşılarında hizmet için nice bin çocuk ve gılman saf saf dizilmişlerdir. Her bir kuş yetmiş bin çeşit seda ile bana tespih eder. Benim itaatkar kullarıma bunlardan başka her bir saatte yetmiş bin çeşit hediye bahşederim ki, ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ve ne gönüllerden geçmiştir.”
- Cennetliklerin elbiseleri yetmiş kat cennet elbisesidir. Bunlar, incelik ve zerafetlerinden dolayı bir birini gizlemeyip, alttaki elbiselerin renkler pırıl pırıl olup, üsttekilerin renkleriyle karışarak ortaya çıkar. Kudsi Hadis Sahih Midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti hiçbir sağlam kaynakta yer almamıştır.

Bunun Şia kaynaklarında olduğunu belirten alimler, rivayetin uydurma olduğuna hükmetmişler. (bk. Merkezu’l-Fetva; ed-Durretu’s-seniye)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun