Cennette mantar gibi bakire kızları bitiren ırmak mı var?

Tarih: 21.05.2016 - 02:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

a) El Mu’temir (r.a) şöyle derdi. “Muhakkak ki cennette mantar gibi bakire kızları bitiren, türeten ve yetiştiren bir ırmak vardır.”
- Hadis midir sahih midir?
b) Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan yetmiş konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercedden yetmiş ev vardır. Her evin içinde yetmiş taht, her taht üzerinde de her renkten yetmiş yatak ve her yatak üzerinde de büyük gözlü güzel huri kızlarından yetmiş kadın vardır. Her evin içinde yetmiş sofra, her sofranın üzerinde de yetmiş çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde yetmiş adet oğlan ve kız hizmetçi vardır. Allahu Teâlâ mümin kimseye bir sabahta o huri kadınların hepsine erkeklik vazifesini ifa edecek kuvvet verecektir, dediler. (İmam Şa'rânî, "Ölüm-Kıyâmet-Âhiret" Sayfa 323, Hadîs No: 554)
- Hadisi sıhhati nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Bu sözün el-Mutemir’e ait olduğu “El Mu’temir (r.a) şöyle derdi.” ifadesinden de anlaşılıyor.

Bununla beraber bu bilginin doğru olmadığını düşünüyoruz. Sadece nakille bilinebilen böyle bir bilgi, vahye dayalı olmadığı sürece bir değer ifade etmez. Türkçe internetler dışında, ne Arap sitelerinde ne de ilgili kaynaklarda bu bilgiye rastlayamadık.

Cevap 2:

- Bu rivayete sahih hiçbir hadis kaynağında rastlayamadık.

- Ayrıca, bu rivayetin uydurma olduğu bildirilmiştir. (bk. Merkezu’l-Fetva, rakam: 213121).

- İbnu’l-Cevzi de bunu “mevduat/uydurma” rivayetleri topladığı eserine almıştır. (bk. el-Mevduat, 3/252-253)

- Hafız Heysemi de Bezzar ve Taberani’nin konuyla ilgili rivayetlerine yer vermiş ve senedinde Cesr b. Frkad adında zayıf bir ravinin bulunduğunu belirterek rivayetin sahih olmadığına işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/30-31)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun