Huriler, cennet kadınları mı yoksa bahçeler mi?

Tarih: 25.10.2022 - 08:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran 55:70’te "İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.” Ancak bazı meallerde “bahçelerde her şeyin iyi ve güzel olacağı” olarak tercüme edilmiştir. Bunlar kadın huriler mi? Yoksa sadece bahçe midir?
- 55:74’te “Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.” Tercüme ediliyor. Dokunmaktan kasıt nedir?
- Ayrıca Huri’nin beyaz, “ayn” ise göz anlamına geldiğini duydum. “Huri ayn” demek beyaz gözlü mü demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

"Cennet" lügat bakımından bağ-bahçe anlamına gelirse de Kuran’da bilinen bir memleketin adıdır. Cennet ve cehennemden ibaret olan ahiret memleketinde yalnız iki ülke / yurt vardır. Biri cennet, bir cehennem...

Bu konuyu böyle açıklayan onlarca ayet ve sahih hadis vardır.

Dolayısıyla, bu ayete “bahçelerde her şeyin iyi ve güzel olacağı...” şeklinde verilen meal isabetli değildir. 

“İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar var­dır.” (Rahman, 55/70) mealindeki ayette zikredilen Fihinne = içlerinde / onların içinde” cümlesi “Cennetlerde” manasına gelir. 

Buna göre cennetlerde hem fizikî hem de ahlaki nezaket ve ne­cabet yönünden Yüce Yaratıcının "Güzeldir" şeklindeki iltifatına layık olan huriler / kadınlar vardır. Huriler için kullanılan "Hayrat" kelimesi, “seçkinler, en hayırlılar, en iyi kadın­lar”; "hisan" ise “güzeller” anlamındadır.

Âlimler, Kuran'ın bu­radaki icazlı ifadesinde zikredilmeyen "muza­fün ileyh (kendisine tamlanan)” durumundaki kelimeleri bulmaya çalışmış­lardır.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, bunu "hayratu'l-ahlâk = huyları güzel" "hisanu'l-vücuh = yüzleri güzel" şeklinde açıkladığına dair riva­yetler söz konusudur. (krş. Taberî, Hazin, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, ayetin anlamı "O cennetlerde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır." (Rahman, 55/74) şek­linde olur.

Cevap 2:

“Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin do­kun­muştur.”

Daha önce adı geçen ve mukarrebler için hazırlanan iki cennette olduğu gibi, burada da söz konusu olan ceylan gözlü ve ay yüzlü kadınlar, iffet abidesi bakire kadınlar­dır. Onlara, cennetlik olan eşlerinden / kocalarından başka hiç kimse do­kunmamıştır. 

Burada vurgulanan “dokunma / temas etme” ifadesi, cinsel ilişki, bekareti izale etme, (cimadan kinaye olarak) dokunma demektir. (bk. Taberi, Razi, Maverdi, Beğavi, İbnu’l-Cevzi, Beyzavi, Kurtubi, İbn Aşur, Meraği, Rahman 55/56, 74. ayetlerin tefsiri)

Cevap 3:

İbn Aşur’a göre, “Hûr” kelimesi, iki vasfı bir arada gösteren bir sıfattır. Yani, bir gözün beyaz kısmı geniş ve oldukça beyaz olup da siyah kısmı da çok koyu bir renkte olursa, bu göz “Hûr” olarak isimlendirilir. (bk. İbn Aşur, 55/72. ayetin tefsiri)

Bazı âlimlere göre, insanda bu tarz bir göz yoktur. Kadınlar için kullanılan “Hûru’l-uyun” vasfı onları ceylana benzetmeye yöneliktir. (bk. es-Sihah, 2/639; Muhtaru’s-sihah,1/84; Lisanu’l-arab, 4/219)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun