“Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri” isimli eserde geçen hadislerin sıhhat dereceleri nedir?

Tarih: 10.06.2016 - 02:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) İmam Şarani’nin Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri isimli eseri hakkında bilgi verir misiniz?
- Eserde geçen hadislerin sıhhat dereceleri nedir?
2) "Muhakkak ki kişi (cennette) bir ayda, yani bir ay miktarı kadar zamanda bin huri ile evlenir ve bunlardan her biri ile dünyadaki ömrü kadar aşk hayatı yaşar." (İmam Şa'rânî, Ölüm-Kıyâmet- Ahiret, s. 355, Hadîs No: 645) Hadis sahih midir?
2) "Cennet ahalisi her cuma gününde iki tarafı görülmeyen kâfurdan bir tepe üzerinde olarak Rabblerine bakıp görürler. Orada akmakta olan bir ırmak var ki iki tarafı misktir. Orada (yüksek) sesle Kur'ân okuyan bir takım cariyeler, genç kızlar vardır ki, ne önceden geçenlerin, ne de sonradan gelenlerin hiçbiri o sesten daha güzel hiç bir şey duymamışlardır. Nihayet cennet ahalisi (toplantı yerinden) menzillerine dönünce her erkek o kızlardan istediğinin elinden tut(up götürü)rler. Sonra onlar menzillerine inciden köprüler üzerinden geçerek giderler. Allahu Teâlâ'nın her cuma gününde onların akıllarını başka şeyleri görmelerinden gafil edecek nimetleri yarattığından dolayı, eğer Allahu Teâlâ onlara yol göstermeseydi, kendileri asla menzillerini bulamazlar ve oraya ulaşamazlardı." (Hasan Basri'den rivâyet edilmiştir.) (İmam Şa'rânî, "Ölüm-Kıyâmet- hiret" Sayfa 351, Hadîs No: 643)
- Hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu kitap, Kurtubi’nin "Tezkire" isimli eserinin muhtasarıdır. Yazarı olan Şarani, büyük bir alim ve ehl-i tasavvuf bir zattır.

Bazı alimler, İbn Arabi’nin kitaplarına ona ait olmayan bazı bilgilerin karıştırılması gibi, Şarani’nin kitaplarına da suikastler yapılmış, bazı aykırı fikir ve bilgiler sokuşturulmuş olduğu kanaatindedirler.

Bununla beraber, bu eser bir hadis kitabı değildir. Bu sebeple içinde sahih hadisler yanında zayıf hadisler de mevcuttur.

2) İlgili hadis rivayeti için bk. eş-Şarani, Muhtasaru Tezkireti’i-Kurtubi, s. 275.

Bu hadis, Şarani’nin bu kitabının aslı olan “Tezkiret’l-Kurtubi” adlı eserde de senetsiz rivayet edilmiştir. Alimler bunun aslının olmadığını bildirmişlerdir. (bk. Merkezu’l-Fetva, Rakam: 116725)

3) Kurtubi bu hadisi Tefsir kitabında da söz konusu etmiştir. Ancak bu rivayetin senedi olmadığı gibi, hadisi Hasan-ı Basri’nin mürsel olarak rivayet etmesi de bunu zayıflığının bir işaretidir. (bk. Kurtubi, Cuma 11. ayetin tefsiri)

Kurtubi’nin (Tefsir-Tezkire) dışında ne tefsir ne de hadis kaynaklarında bu bilgiye rastlayamadık. Bu da bu rivayetinin zayıf olduğunun bir delili sayılabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hurilerle ilgili hadis rivayetleri nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun