Selmân-ı Fârisî gibi bazı sahâbîler, abdestsiz Kur'ân'ın tutulabileceği kanısında mıdırlar?

Tarih: 04.07.2015 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Selmân-ı Fârisî gibi bazı sahâbîler, abdestsiz Kur'ân'ın tutulabileceği kanısındadırlar."
- Bu ifade, hangi kaynaktan çıkartılmıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Rivayete göre, Alkame şöyle demiştir:

Biz bir gün Selman-ı Farisi’nin yanına gittik ve ona: “Abdest alıp da bize biraz Kur’an oku.” dedik. O da: Vakıa suresinin 78-79. ayetlerinde yer alan,

 “O/Kur’an korunmuş bir kitapta (Levh–i Mahfuz’da)dır. Tertemiz olanlardan başkası ona dokunamaz.”

(mealindeki) ayetlerden maksat “gökte olan Kur’an’a meleklerden başkası dokunamaz” diye cevap verdi ve (abdest almadan) bize Kur’an okudu.” (Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, ilgili ayetlerin tefsiri)

Not: Bu ifadede, Hz. Selman’ın Kur’an’ı ezberden mi, yoksa Mushafı tutarak mı okuduğu açık değildir.

Nitekim, İbn Teymiye’ye göre, Selman-ı Farisi de Kur’an’ın abdestsiz tutulamayacağını söyleyenlerdendir. (bk. Mecmuu’l-Fetava, 21/266)

- Bazı rivayetlere göre, İbn Abbas abdestsiz Kur’an’ın tutulabileceğini bildirmiştir. Kurtubi’nin bu konuda ifadeleri şöyledir:

“Kur’an’ın abdetsiz tutulup tutulmayacağı konunda ihtilaf edilmiştir. Alimlerin cumhuruna göre abdestsiz Kur’an tutulamaz. Hz. Ali, İbn Mesud, Sad b. Ebi Vekkas, Said b. Zeyd, Ata, Zühri, Nehai, el-Hakem, Hammad ve İmam Malik ve İmam Şafii’nin de içinde bulunduğu fakihlerin bir grubu bu görüştedir. Bu görüşte olanların en büyük delili, İmam Malik’in rivayet ettiği 'Kur’an’ı ancak abdestli olanlar tutsun.' (Muvatta, 1/199) manasındaki hadistir."

"Ebu Hanife’den gelen rivayetler farklıdır. Bazı rivayetlere göre, Ebu Hanife buna cevaz vermemiş, diğer bazı rivayetlere göre ise cevaz vermiştir. Bu görüşü savunanlardan biri de İbn Abbas, Şa’bi  ve daha başkalarıdır.” (bk. Kurtubi, Vakıa:78-79. ayetlerin tefsiri)

- İmam Nevevi’nin bildirdiğine göre, cumhur-u ulema gibi, Ebu Hanife’nin de dahil olduğu dört mezhep imamı Kur’an’ın abdestsiz tutulamayacağı görüşündedir. (bk. Mecmu, 2/72)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun