Ahzab suresi 50. ayetin tefsirinde geçen bilgi doğru mu?

Tarih: 10.03.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kurtubi Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî (ö. 671/1273), tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. Mütevazi kişiliği ve sade yaşayışıyla tanınan, zühd hayatına önem veren Kurtubî ...." şeklinde yazdığınız İmam Kurtibi nin tefsirinde Ahzab suresi 50. ayetin tefsirinde aynen aşağıdaki cümleler geçmektedir. Hiç ekleme çıkarma yapmadan kopy past yapıyorum:
"10. Bir hanımı görecek (ve kalbinde yer edecek) olursa, kocasının o hanımı boşaması vacib olur, peygamberin de o hanımı nikâhlaması helâl olur. İbnu'l-Arabî dedi ki: İmâmu'l-Harameyn böyle demiştir. Daha önce Zeyd kıssasında ilim adamlarının bu husustaki görüşleri geçmiş bulunmaktadır."
Şimdi sorularım:
- Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Yani haşa Peygamber Efendimiz evli bir kadını görecek ve haşa kalbinde yer edecek olursa, kocası o hanımı boşaması vacip olur diyor?
- Bu tefsir doğru mudur? İmam Kurtubi gerçekten sizin dediğiniz gibiyse bu tefsire siz de katılıyor musunuz?
- Katılmıyorsanız bu ifadeleri nasıl yorumluyorsunuz? Efendimize büyük bir iftira olarak değerlendiriyor musunuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hayır, bu bilgi asla doğru değildir.

- Kurtubi’de geçen yorum ne sahih bir hadisle ne de bir sahabi kavliyle teyit edilmemiştir. Hz. Peygamber (asm) Efendimizin hayatında böyle bir hadise de asla olmamıştır. 

- Kurtubi’nin bu yorumu, İbnu’l-Arabi vasıtasıyla İmamu’l-Harameynden naklederek zikretmesi, bunun kendisini de tatmin etmediğini göstermektedir. 

- Kurtubi’deki bilgilerin kaynağı için bk. İbnu’l-Arabi Ahkâmu’l-Kur’an, 3/598-99. Orada da bu bilgilerin asıl kaynağı, İmamu’l-Harameyndir.

Bundan da anlaşılıyor ki, bu bilgilerin kaynağı yalnız İmamu’l-Harameynin bir yorumudur. Yoksa hiçbir sahih hadis veya sahabilerden gelen bir bilgi değildir.

- İbnu’l-Arabi, Ahzab suresi 50. ayetin tefsirinde “Peygamberimiz onu göz ille gördüğünde kalben sevmeye başlamıştı” şeklindeki hikayelerden daha önce bahsettiğini söylemek suretiyle bunların doğru olmadığına işaret etmiştir. (bk. İbnu’l-Arabi, a.g.y)

Daha önce verdiği bilgiler şu merkezdedir:

- İbnu’l-Arabi, Ahzab suresi 37. ayette yer alan Hz. Zeyneb’le tezevvüc konusunda “Peygamberimiz onu göz ille gördüğünde kalben sevmeye başlamıştı.” şeklindeki hikayelere yer verdikten sonra, "Bunların hiçbirisi doğru değildir.” demek suretiyle kanaatini belirtmiştir. (İbnu’l-Arabi, a.g.e, 3/577)

Ve ilave olarak: “Hz. Peygamberin (asm) bir kısım müfessirlerin seslendirdiği hikayelerden münezzeh olduğunu” vurgulamıştır. (bk. İbnu’l-Arabi, 3/578)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in Hz. Zeynep ile evliliğini açıklayan, Ahzab ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun