Ahzab suresi 50 ve 51. ayetler neden indi? Bu ayetler haşa gereksiz mi indi?

Tarih: 18.12.2015 - 14:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab 50, 51 neden indi?
- Sonuçta Peygamberimiz o ayetlerden sonra kimseyle evlenmedi ve adaletsizlik de yapmadı.
- O ayetler haşa gereksiz mi indi ne hala ne teyze ne dayı çocukları evlendi ne de Ahzap 51 göre adaletsizlik yaptı...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ayetlerin hikmetini bilmeyebiliriz, fakat onlarca delille Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna dair imanımızı bu cehaletimize feda etmeyeceğiz.

Önce bu konuda daima dik durmak zorundayız. Her meselenin kapısını açacak ilim anahtarımız olmayabilir. Ancak, hikmetini bilmiyoruz diye hemen bir saplantıya girmek, aklın kârı değildir.

Bununla beraber, daha önceki cevaplarımızda da ifade edildiği üzere, bunun birçok hikmeti olabilir. Bunlardan birini burada ifade etmeye çalışacağız:

- Bu ayetin verdiği bilgilerin başka hikmetleri olmasa  bile, yalnız insanların imanını ve teslimiyetini test etmek için bile olsa bunun büyük bir değere haiz olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü, Kur’an’a iman eden bir kimse şöyle düşünür:

“Sonsuz ilim ve hikmet sahibi Allah’ın bu ayeti indirmesinde bir zoru yoktu. Bazı insanların bundan ötürü hakkında yanlış düşüneceklerini de elbette biliyordu. Buna rağmen bunu niye indirdi?” Bu soru, bize sonsuz ilim sahibi olan Allah’a teslim olmamızı gerektirir.

- Eğer bu Ahzab suresinin bu iki ayeti Allah’ın indirdiği birer ayet olmasaydı, insanların en akıllısı ve zekisi olduğu dünyaca kabul edilen Hz. Muhammed (asm) hiç bunu Kur’an’a koyar mıydı? Bütün insanların kendisine karşı olduğu bir dönemde böyle bir ayeti ortaya koymasının ne manası vardı?  

Bu sorunun içinde cevabı da vardır ve şöyledir:

Demek ki, bu sözler, Hz. Muhammed (asm)'in sözleri değildir. Onları Allah indirmiş ve o da mecburen Kur’an’a koymuştur.

Demek ki bu ayetlerde insanların imanlarının test edilmesi hedeflenmiş olabilir.

- Keza, bu ayetin hemen ardından gelen bir ayette “bundan böyle peygamberin hiçbir yeni evlilik yapamayacağı, hiçbir kadınla evlenemeyeceği, hatta sayı bakımından bile bunu değerlendirip bir hanımını boşayıp yerine başka bir hanım alamayacağı” hükmü açıkça bildirilmiştir. O zaman bu evlilik ruhsatı ile ilgili ayetin bir hikmeti olmalı değil mi? Bu sorunun cevabı; “Evet, bunun bir hikmeti olmalıdır, fakat biz bunu bilemiyoruz.", şeklindedir.

- Bu açıklamalar gösteriyor ki, imanı olan bir insan, hiç olmazsa “sonsuz ilim ve hikmetine iman ettiği” Allah’ın bizim bilmediğimiz bir hikmeti olduğunu düşünüp teslimiyet göstermek durumundadır. Zira bizim, gerek kendi bünyemiz gerekse kâinat bünyesinde cereyan eden yüzlerce hususun hikmetini bilemediğimiz bir gerçektir.

O halde "Bu gibi ayetlerin Kur’an’da yer almasının hikmetini de bilemiyoruz.” deyip şu uzunca “bilinmez dosyamıza” yazmamızda ne sakınca olabilir?

Her mümin, sonu çok riskli olan ve hiçbir pozitif tarafı olmayan küfür hezeyanına takılmamak için imanına sahip çıkmak zorundadır.

- Yukarıda kısaca değinildiği gibi, bu ayetlerin başka hiçbir hikmeti bulunmasa bile, bu konuda “imtihanın gereği olarak” insanları test etmek maksadına matuf olarak indirilmesi başlı başına bir hikmeti yansıtmaktadır.

“İnsanlar yalnız “iman ettik” demekle, hiç imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah (iman ettik diyenlerin bu) sözlerinde samimi olanları da bilir, yalancıları da bilir.” (Ankebut, 29/2-3)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Demek ki Kur’an’da bu ve benzeri ayetlerin varlığı iman edenlerin bir imtihanıdır. İman etmeyenlerin ise zaten böyle bir konuda söz söyleme hakları yoktur. Çünkü Allah’a, Peygambere inanmayanın bir ayeti tartışması abestir. Her tarafı pislik içinde olan bir insanın tırnağındaki bir kirden dolayı rahatsızlık duyması yahut birkaç adam öldürmüş bir katilin bir sivrisineğin öldürmesini bahane ederek velvele koparması ne kadar abesle iştigal ise, -Allah korusun- küfür bataklığında çırpınan bir kimsenin, hikmetini bilmediği bir ayeti eleştirmesi de o kadar abestir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız? Bu ayetler bahane ...
Ahzab 51. ayette, peygambere eşleri arasında neden adalet şartı ...
Ahzab suresi 50. ayette Peygamber (sav)'e helal kılınan kadınların ... 
Peygamber efendimize eşleri arasında kalma süresinde bir eşitlik ...
Ahzab Suresi 50. ayete göre, Hicret eden akrabalarının Peygamber ...
Hz. Aişe Peygamberimize hitaben "Vallahi rabbin, senin arzunu ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun