Ahzab suresi 50. ayetin bugüne, bize hitap eden yönü var mıdır?

Tarih: 22.08.2014 - 09:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ahzab suresi 50. Ayette şöyle buyruluyor:  

"Ey peygamber; Biz, mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve bir de eğer mü'min bir kadın kendisini peygambere hibe eder de peygamber de onunla evlenmeyi isterse onu ki bu, mü'minlerden ayrı olarak sadece sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Sana bir zorluk olmasın diye mü'minlerin eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları hakkında ne hükmettiğimizi bildirdik. Ve Allah; Gafur, Rahim olandır."

- Bu ayet günümüz açısından nasıl değerlendirilmelidir? Bizlere, bugüne hitap eden yönü var mıdır? Ve bir de bazıları "Bu gibi Peygambere özel ayetler kutsi hadis olarak indirilse –haşa- daha uygun olmaz mıydı?" derlerse nasıl cevap verelim?

- Rabbimizin bu gibi ayetlerdeki muradı nedir bu ayetlerin bugüne bize hitap eden yönü var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu ayetten ilk anlamamız gereken şey, Hz. Peygamber (asm)'in Allah katındaki değeridir. Allah, peygamberinin en cüzi aile meselelerini de vahiy ile bildirmek suretiyle bu değeri ortaya koymuştur.

- Hz. Peygamber (asm)'in -ahlaki, sosyal, ekonomik, siyasi pek çok hikmete mebni olan- dörtten fazla evliliği bizzat vahiy ile tespit ve tescil edilerek, inkârcıların bu konudaki itirazları ve hatta bazı zayıf müminlerin kalbine gelen vesveseleri defedilmiştir. Bununla Hz. Peygamber (asm)'in kendi heva hevesine göre konuşmadığı gibi, kendi heva ve hevesine göre evlenmediği de açıkça ortaya konmuştur.

- Bugün bile bazı müminlerin anlamakta güçlük çektiği Peygamberimiz (asm)'in bu sınırsız evlilik konusunun vahiy ile belirlendiği ve Allah’ın hikmetine uygun olarak dizayn edildiğini görebiliyoruz. Biz hikmetlerini bilmesek de bir mümin olarak Allah’ın kitabında karara bağladığı şeylerin hikmetsiz olamayacağına dair imanımızı konuşturabiliriz.

- Hz. Peygambere (asm) sınırsız evlilik ruhsatının verilmesi müminler için bir imtihan vesilesi de olabilir. Başka ayetlerde de ifade edildiği üzere, “sadece iman ettik” demekle imtihan bitmez. Allah bu konuda samimi olanlarla samimi olmayanların imanını test etmek ister. İşte bu testlerden biri de Hz. Peygambere (asm) mahsus bu evlilik işidir. Bunun Kur’an’da zikredilmesiyle bu testin kuvvetli bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Zira Kur’an’a iman edenlerin onun her ifadesine tereddütsüz gönül rahatlığıyla teslim olmaları gerekir. Bu testin bugün de geçerli olduğunu düşünüyoruz.

- Ayrıca bu ayette verilen ruhsatın bir diğer ayette hükmünün ortadan kaldırılması, elçi olduğunu göstermektedir.

Bu perspektiften bakıldığı zaman Hz. Peygamber (asm)'in hayatında bizim aklımızın ermediği bazı olaylara vakıf olursak, bu ayete dayanarak onu da büyük bir teslimiyetle karşılamak, her türlü suizandan uzak durmak bu ayete olan imanımızın bir gereğidir.

- Keza, ayette detaylı bir şekilde amca kızları, dayı kızları, hala kızları ve teyze kızları gibi akrabalarla da evlenmenin caiz olduğu bildirilmiştir. Bugün artık bizim için de bu konuda hiçbir tereddüde mahal yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız? ...
Ahzab suresinde Peygamberimizin hanımlarından bahsedilmesi Kur'an'ın evrenselliğine zıt değil mi?..
Ahzab Suresi 50. ayete göre, Hicret eden akrabalarının Peygamberimize helal olduğu bildiriliyor...
Ahzab Suresi 50. ayeti bahane ederek, Hz. Muhammede helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir?
Ahzab suresi 50. ayette Peygamber (sav)'e helal kılınan kadınların ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun