Delâil-i Hayrat şerhi, Mev'ıza–i Hasene’de geçen hadis-i şeriflerin sıhhati nedir?

Tarih: 05.02.2015 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kim salı gecesi on iki rekat namaz kılar, her rekatta bir kez Fatiha, on beş kez Nasr suresini okursa Allah Teala onun için cennette genişliği ve uzunluğu dünyadan yedi kez daha büyük olan bir ev bina eder."
2) Cennette yedi köşk gördüm. Dürr’ü yakuttan idi. Her birisinin arası doğu ile batı kadardı. Cebrâil (Aleyhis-selâm)’e sordum:
– Bu köşkler kimindir?
– Bir amâyı elinden tutup yedi adım yol miktarı yürüten kimse içindir.
– Müjde edeyim mi?
– Bundan daha büyük bir müjde var. Bir mü’min sabahleyin kalkıp yedi kere “Lâ ilahe illallah” dese, sonra abdest alıp namaz kılsa Hakk Teâlâ ona cennette arası doğu ile batı arası olan yirmi tane dünya büyüklüğünde mekân verir. [Delâil-i Hayrat Şerhi s.344.]
3) Bunun üzerine Allahü Teala onların her birine, cennette kırmızı yakuttan ve yeşil zümrütten yüz bin tane şehir armağan eder, her bir şehirde bin kere bin yani milyon köşk vardır. [Mev'ıza–i Hasene]
4) Peygamber Efendimiz cenneti ziyareti ile ilgili de şöyle buyurmuştur:
“Cennette bir iklim gördüm. Her iklimde yedi yüz bin şehir, her şehirde yedi yüz bin saray, her sarayda yedi yüz bin oda, her odada yetmiş tane döşek, her döşekte bir huri gördüm. Bu huriler nurdan yapılmış yetmiş kat elbise giyerler. Başlarında nurdan taçları vardır. Bunlardan bir tanesi bir defa dünyaya baksa yüzlerinin nurundan güneş ve ayın nuru söner. Denizlere bir tükürük atsa denizlerin acı suyu tatlı olur.“
5) Allah Beraat gecesi ona İhlas suresinin her harfine karşılık o gece, yetmiş bin huri verir. Her hurinin bir erkek birde kız hizmetçisi olur. Sonra ona yetmiş bin delikanlı, yetmiş bin çocuk ve yetmiş bin kahraman ve yetmiş bin perde verilir.[es-Suyuti]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu hadis rivayeti az farkla -Fatiha’dan sonra; ilk rekatta 15 defa Nasr suresi, ikinci rekatta 20 defa İhlas suresi, üçünü rekatta 30 defa İhlas suresi, dördüncü defa 40 ihlas suresi okunur... şeklinde-, İhyau’l-Ulum’da da söz konusu edilmiştir.  

Hafız Irakî, bu rivayetin “münker” olduğunu/sahih olmadığı belirtmiştir. (bk. Zeynu’l-Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya,1/236)

2) Sahih kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Şunu belirtelim ki, Delail Şerhi "Kara Davud" ve "Mev’iza-i Hasene" gibi eserlerde yer alan bilgilerin önemli bir kısmı sahih hadis kaynaklarında yoktur. Sırf vaaz-u nasihat olsun diye, en zayıf, hatta uydurma olanlar da vardır. Bunlar ilmi kaynak sayılmaz.

3) Bu bilgi de interneti kirleten bilgilerdendir. Sahih kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

4) Hadis kaynaklarında böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bunun sağlam bir bilgi olduğunu düşünemiyoruz.

5) Suyutî’nin "el-Camiu’s-Sağir" ve "ed-Dürrü’l-Mensur" adlı eserleri dahil, kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

NOT: Bu tür eserlerde hadis diye geçen rivayetleri, hadis kaynaklarında görmeden aktarmak uygun değildir. Okuyanlara ve dinleyenlere zarar verir. Bu açıdan çok dikkatli olmalıyız. Eğer aktarmak gerekirse, hadis olup olmadığnı belirtmek ve eğer kaynak varsa, hadisin kaynağını sıhhat derecesiyle beraber açıklamak en uygun olanıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun