Kim muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek 1000 ihlas okursa Allah'ın huzuruna kul hakkı ile gitmeyecektir, deniliyor. Bu söz doğru mudur?

Tarih: 27.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahih kaynaklarda -Muharrem ayı ile ilgili- böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bunun kaynağını verirseniz daha iyi bir tahlil yapma imkanımız olur.

İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Hac ibadeti, şehitlik bile kul hakkı olan günahları kaldırmaz. Durum bu merkezde iken, 1.000 ihlas okumakla kul hakkından kurtulma arasında bir ilişki kurmak, isabetli bir görüş olmadığı ortadadır. Bu gibi hadis rivayetleri –sahih olursa- büyük sevap kazandırmaktan kinâye olarak yapılan bir teşvik ifadesi şeklinde anlamak gerekir.

Bu konuda farklı iki rivayeti aşağıda sunuyoruz:

Hz. Huzeyfe anlatıyor; Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Bir kimse sabahladığında bin defa 'Kul Huvellahu Ahad / İhlas suresini' okursa, kendini Allah’tan satın almış olur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 2664).

Abdullah b. Abbas anlatıyor; Hz.peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Bir kimse sabahladığında bin defa 'subhanellahi ve bihamdihi' duasını okursa, kendini Allah’tan satın almış olur.” (Mecmau’z-Zevaid, 10/113).

“Kendini Allah’tan satın almak” ifadesi mecaz bir ifadedir. Günahları sebebiyle insanlar, Allah’a hesap vermek zorundadır. Suçun karşılığı ise cezadır. Bu gibi duaları okuyan kimse, öyle bir sevap kazanır ki, “Allah’ın affına mazhar olur, cezadan kurtulur.” gerçeğinden kinaye olarak “Kendini Allah’tan satın alır” ifadesi kullanılmıştır.

“Herkes / her nefis kazançları / yaptıkları işler karşılığında bir rehindir.” (Tur, 52/21; Müddessir, 74/38)

mealindeki ayetlerde ifade edildiği üzere, herkes yaptıklarından ve elde ettiği nimetlerden hesap vermediği sürece onun karşılığında rehin olmaya devam edecektir. Rehin olmaktan kurtulmak, “kendini Allah’tan satın almak” anlamına gelir. Hadislerde kullanılan bu gibi ifadeler, söz konusu duanın / virdin / zikrin / ayetin kazandırdığı sevabın çok fazla olduğundan kinayedir.

“Kim Arafe gecesinde bin defa 'Kul Huvellahu Ahad / İhlas suresini' okursa, Allah kendisine istediğini verir.” (Kenzu’l-ummal, h. No:  2737).

Arefe günü bin defa İhlas suresini okuma rivayet, diğer rivayetler gibi -zayıf hadis kaynaklarında yer alsa bile- eskiden beri selef-i salihinden devam edip gelen bir adettir. Bediüzzaman Hazretleri de “Arefe gününde müstahsen bir âdet-i İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup...” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mesele) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir: “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk...” (Şualar, On Üçüncü Şua, s.299)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun