Ramazan’da gün gün kılınacak bir namaz var mı?

Tarih: 15.04.2021 - 20:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

İki sorum var:
Soru 1:
Ramazan ayına özel her gece için gece namazları var mı? Örneğin internette ve sosyal medyada “Gün gün kılınacak ramazan ayı namazı” diye iki ayrı bilgi dolaşmakta. Bunlardan biri sadece şu gece şu namazla kılınır şeklinde, diğeri ise kılınacak namazı ve bu namazın faziletiyle ilgili açıklamaları da içerir niteliktedir. Bu iki namaz konusunda Peygamberimizden, sahabilerden veya İslam alimlerinden tavsiye gelmiş mi?
Soru 2: Bu iki namazla ilgili bir hadis, sahabi sözü veya alimlerin tavsiyesi olmasa bile, ramazan gecelerini değerlendirmek için teravihten ayrı olarak bu namazları kılmanın bir sakıncası var mı, kılmak mı yoksa kılmamak mı daha uygun olur?
a) Gün gün kılınacak ramazan ayı namazı
Birinci Gün   4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi
İkinci Gün   4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi
Üçüncü Gün 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi
Dördüncü Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi
Beşinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat
Altıncı Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur
Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi
Sekizinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah
Dokuzuncu Gün 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat
Onuncu Gün  20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi
On Birinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi
On İkinci Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi
On Üçüncü Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi
On Dördüncü Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi
On Beşinci Gün 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi
On Altıncı Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi
On Yedinci Gün 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri
On Sekizinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi
On Dokuzuncu Gün 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi
Yirminci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Birinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi İkinci Gün  8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Üçüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Dördüncü Gün  8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Beşinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi
Yirmi Altıncı Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi
Yirmi Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi
Yirmi Sekizinci Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat
Yirmi Dokuzuncu Gün  2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi
Otuzuncu Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat
b) Ramazan boyunca gün gün kılınacak namazlar
1. GECE
İbn-i Abbas rivayet eder ki, Hz. Resulallah efendimiz buyurmuşlar ki: Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye 3 iyilik verir:
1) Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2) Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3) Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.
2. GECE
İbn-i Ömer rivayet ediyor: Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:
1) Cehennemden kurtulur.
2) Cennette felah bulur.
3. GECE
Rivayetçiler Ömer ve Said: Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir'in elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.
4. GECE
Ebu'd Derda: Bu gece bir Fatiha ve dört kere Asr suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur.
1) Müslüman olarak dirilir.
2) Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.
3) Müslüman olarak ölür
4) Yüzü ayın 14'ü gibi olur.
5) Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir cennetle müjdeler.
5. GECE
Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır: Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar.
6. GECE
İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.
7. GECE
Ebu Hureyre rivayet eder: Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere: Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.
8. GECE
Hz. Ali rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır.
9. GECE
İbn-i Mesud rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.
10 GECE
Ebu Hureyre rivayet eder: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 A’la suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.
Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 Fatiha Ayete'l-Kürsi, Şehilellahü, ve Vezzuhayı birer kere okursa 2. rekatta 1 Fatiha 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3 rekatta 1 Fatiha ve Vezzuhayı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 Elem neşrahleke'yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu kabir azbından ve benim şiddettimden emin kıldım.
11. GECE
Ebu Hüreyre rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.
12. GECE
Şuraka rivayet eder: Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.
13. GECE
Hz. Ayşe rivayet eder: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.
14. GECE
Hz. Osman rivayet eder: Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.
15. GECE
İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden azat ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim'e inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar. Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.
16. GECE
Resulallah buyurmuştur ki: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 'Kulillahümme' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir. Bunların 10'u dünyada 90'ı ahirettedir.
17. GECE
İbn-i Abbas rivayet eder: Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve İnna ateyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Allah o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir. Ve Müslüman olarak ruhunu alır. Ayrıca Azrail son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.
18. GECE
Hz. İbn-i Ömer rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas,3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail ona geldiği vakit cenneti müjdeler.
19. GECE
Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.
20. GECE
Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.
21. GECE
Hz. Peygamber buyuruyor: Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.
22. GECE
Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.
23. GECE
Hz. Muhammed buyuruyor: Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.
24. GECE
Peygamberimiz efendimiz buyuruyor: Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur: Korkma! Sen semin olanlardansın.
25. GECE
Hz. Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa, o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.
26. GECE
Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatınde 1 Fatiha, 1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.
27. GECE
Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.
28. GECE
Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.
29. GECE
Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder: Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim, günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.
30. GECE
Nebilerin Sultanı, Esfiyaların burhanı Efendimiz buyurmuşturlar ki; bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur:
1) Taatleri kabul olur.
2) Dünyadan iman ile göçer.
3) Kitabı sağ yanından verilir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Sahih kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Türkçe internette “zuhru’l-abidin” kaynağı verilmiştir. Bu kitabı mahtut olarak internette bulduk ve indirdik. Tam adı: “Bedru’l-vaizin ve zuhru’l-abidin” şeklindedir. Müellif “İbn Malik" olarak geçer, vefatı: 801 h.

Bu kitabın sayfalarını tek tek okuduk, böyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Arapça internette tıpkı sorudaki gibi bir bilgi vardır. Bu bilgi de Hz. Ali’den nakledilmiştir. Sitenin adı “Mevsuatu Ensari’l-Huseyn” dir. Yani bu bilgi de Şia kaynaklıdır. 

- İlmi kriterle bakıldığı zaman böyle bir namazın ne aslı ne de astarı vardır. Büyük ihtimalle dindar bir kimse -bir şekilde etkilendiği bir tarzda- bu namaz şeklini kafasında tasarlamış, sonra da başka insanların da sevap kazanmaları için bunu Hz. Ali’ye isnat etmeyi uygun görmüştür. Niyeti ne kadar samimi de olsa, bu davranışı elbette yanlıştır. Bir kimsenin bu yanlışı uygulamaya çalışması daha da bir yanlıştır.

Cevap 2:

Her gece ramazanı ihya etmek elbette güzeldir. Fakat sorudaki şekliyle yapmak kanaatimizce doğru değildir. Çünkü bu şekilde kılınan namaz, namaz kılanın gönlünde sağlam bir kaynağı olan bir ibadet olarak yer alır. Bu ise örneğin, öğle namazının farzını -daha fazla sevaplı olsun diye- sekiz rekat olarak kılmaya benzer. 

Bunu yapacağına, sağlam senedi olan teravih namazını 20 rekat olarak tadil-i erkanla kılmak hem sağlam, hem alimlerin ittifakıyla sabit, hem esas itibariyle Resulullah’ın (asm) sünnetidir.

Ehl-i sünnet kaynaklarında yer verilmeyen bunlar yerine nafile namazlar kılmak daha iyidir.

Normalde kılınacak mutlak nafile namazlar ise sınırsızdır. Her gün ve her gecede istediği kadar hatta bin rekat bile kılınabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Teravih namazının önemi ve teravih namazıyla ilgili soru ve cevaplar ...

Hz. Peygamberin Ramazan ayında geçirmiş olduğu bir günü (24 ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun