Bin kat daha tesirli olan hacet namazı olduğu doğru mu?

Tarih: 28.01.2022 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir tane sitede gördüm ki İmam Şafi’ye göre İmam-ı Şâfi buyuruyor ki:
 "Öyle bir hacet namazı vardır ki, diğerlerinden bin kat daha tesirli ve faziletlidir. Onu bana Hızır (a.s) öğretmiştir: İki rekatlık namazın ilk rekatında Fatiha'dan sonra 10 defa Kâfirûn Suresi, ikinci rekatında da Fatiha'dan sonra 11 defa İhlas suresi okunur. Selamdan sonra secdeye gidilir. Secde esnasında Hz. Peygamber'e (s.a.v) 11 defa salatü selam getirilir. 10 defa da Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym, denir. Hemen ardından 10 defa Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhıratî haseneten ve kınâ azâben nâr, diye dua edilir ve ne murad ediliyorsa Allah Teala'dan niyaz edilir. "
- Bu bilgi doğru mudur?
- Şafi'ye göre hacet namazı nasıl kılınır bulamadım, Hanefi ile aynı mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Şafii’ye ait olduğu bildirilen bilgileri hadis, fıkıh, tefsir gibi kaynaklarda bulamadık. Ve bunun doğru olmadığını düşünüyoruz.

Hacet namazının rekat sayısı:

Maliki ve Hanbelilere göre, Şafiilerin meşhur görüşü ve Hanefilerin bir kavline göre bu namazın rekat sayısı 2’dir.

Hanefi mezhebinin genel görüşüne göre hacet namazı 4 rekattır. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiyye, 27/212)

Hanefi mezhebine göre, hacet namazı özellikle yatsı namazından sonra dört rekat olarak kılınır. İlk rekatta bir defa Fatiha, üç defa ayetel-kürsi okunur. Geri kalan üç rekâtın her birinde Fatiha, İhlas, Felak-Nas sureleri birer defa okunur. (bk. a.g.e, 27/213; İbn bidin, 2/27-28)

İmam Gazzaliye ve Hanefî mezhebindeki başka bir görüşe göre ise hacet namazı on iki rekat kılınır.

Bu namaz mekruh vakitler dışında her zaman kılınabilir. Namazdan sonra hâcet duası okunur ve istekler Allah’a arzedilir.

Dört Sünnî mezhebe göre de müstehap olan hacet namazının meşruiyetine dair şu hadis zikredilmektedir:

"Kimin Allah tarafından veya hemcinsi olan biri tarafından giderilecek bir ihtiyacı varsa, usulüne uygun abdest alıp iki rekât namaz kılsın, arkasından Allah’a hamdedip Peygamber’e salavat getirsin ve şöyle desin:

'Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah’ı yüceltir, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdederim. Senden rahmetine ve affına ulaştıracak davranışlarda bulunmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, her türlü günahtan sâlim olmayı diliyorum. Bende bağışlamadığın günah, gidermediğin keder ve karşılamadığın rızâna uygun bir ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah!' " (İbn Mâce, İkametü’s-salat, 189; Tirmizî, Vitir, 17; Hakim, Müstedrek, 1/320)

Ancak Tirmizi bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. a.g.y).

Ayrıca Resul-i Ekrem (asm), yanına gelerek görme özürlü olan gözlerinin açılması için dua etmesini isteyen birine, usulüne uygun abdest almasını ve iki rekat namaz kılıp şöyle dua etmesini söylemiştir:

"Allah'ım! Rahmet peygamberi Muhammed vasıtasıyla senden diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed! Bu ihtiyacımın giderilmesi için seninle rabbime yöneldim. Allah'ım, onun hakkımdaki şefaatini kabul et!" (İbn Mâce, İkametü’s-salat, 189; Tirmizî, Daavat, 118)

Tirmizî şarihi Ebû Bekir İbnü’l-Arabî ilk hadisin zayıf kabul edildiğini belirterek, Allah’tan bir şey talep edecek kimsenin onu doğrudan isteyebileceğini ifade etmiş, ancak talepten önce sadaka vermesini ve tövbe etmesini öğütlemiştir. (Arizatü’l-ahvezi, 2/261-262)

Hacet namazı için delil gösterilen ikinci hadisin Tirmizî rivayetinde namaz kılma kaydı yoktur. Osman b. Huneyf’ten nakledilen ve Tirmizî’nin “hasen-sahih-garîb” olarak değerlendirdiği bu rivayete göre Hz. Peygamber (asm), kendisine gelen ama sahabiye, usulüne uygun abdest alıp dua etmesini öğütlemiş, fakat bunun yanında herhangi bir namazdan söz etmemiştir.

Bu rivayetler yanında diğer farklı bazı rivayetleri de (bk. Heysemî, II, 278-279; Zebîdî, III, 471-472) esas alan mezhepler, hacet namazının meşruiyetini kabul etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun